Aktualności

11.04.2013

Ziemia z dworca inną drogą

Z uwagi na potrzebę zintensyfikowania prac budowlanych oraz konieczność naprawy nawierzchni ul. Henrykowskiej warunkowo do 31 maja dopuszczona została możliwość wywozu ziemi z budowy dworca Fabrycznego i powrotu pustych ciężarówek trasami alternatywnymi – tak, by nie musiały w okresie nadchodzących roztopów rozjeżdżać ulic gruntowych (Henrykowska, Wagonowa) i zabrudzać odcinków asfaltowych, po których i tak nadal musiałyby kursować.

Samochody z ziemią mogą teraz jeździć ul. Niciarnianą, Czechosłowacką, Edwarda do Pomorskiej i dalej do wyrobiska, a dla kursów powrotnych dopuszczono możliwość korzystania z ul. Pomorskiej, Konstytucyjnej, Małachowskiego i Niciarnianej.

Jednocześnie informujemy, że wykonawca ma obowiązek dokładnego mycia samochodów wyjeżdżających z placu budowy (ul. Niciarniana) i z wyrobiska (ul. Pomorska). Na ulicach, po których jeżdżą ciężarówki, muszą również pracować maszyny sprzątające.

informacje wprowadził(a): (11.04.2013) | Ilość odsłon: 3918 | rejestr zmian