Aktualności

11.01.2012

Ruszają prace przy Trasie Górna

W dn. 09.01.2012r Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi przekazał wykonawcy teren pod budowę Trasy Górna - około 330 działek, co stanowi 70 % całości gruntu pod inwestycję.

Protokół z przekazania placu budowy pod prace związane z realizacją zadania polegającego na budowie Trasy Górna (na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Pabianicką, do ulicy Rzgowskiej w Łodzi ) został podpisany przez Inwestora- ZDiT i Wykonawcę Robót: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych ,, Mosty – Łódź”.

Przekazano działki w większości niezabudowane, które są w dyspozycji Miasta.

Następne działki będą przekazywane sukcesywnie: w miarę przejmowania ich od dotychczasowych właścicieli.

W pierwszym etapie będą prowadzone prace przygotowawcze m.in. prace geodezyjne, wycinka drzew, prace rozbiórkowe. Szczegółowy harmonogram prac wykonawca winien przedstawić zamawiającemu do końca bieżącego miesiąca.

Budowa Trasy Górna jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w najbliższym okresie. Wojewoda Łódzki przekazała Prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej decyzję umożliwiającą rozpoczęcie tej niezwykle ważnej dla nas inwestycji drogowej, nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Zadanie to jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Łączna kwota dofinansowania wynosi przeszło 245 mln złotych. Docelowo trasa Górna zostanie zaliczona do kategorii dróg krajowych i włączona w przebiegu drogi krajowej nr 1.

Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli przede wszystkim na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z południowej części miasta, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego w tym rejonie, ograniczając jednocześnie jego uciążliwość dla mieszkańców.

informacje wprowadził(a): (11.01.2012) | Ilość odsłon: 3924 | rejestr zmian