Aktualności

29.10.2013

Łódzka Karta Dużej Rodziny od środy w ZDiT

Łódzka Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej na rzecz rodzin wielodzietnych. Od 30 października do odwołania karta imienna wydawana będzie w kasie ZDiT (wejście bezpośrednio z ul. Piotrkowskiej) w godzinach 7.30 -15.30 wtorki  9-17.

Karta uprawnia do zniżki w wysokości 75% wartości biletu normalnego imiennego sieciowego 30-dniowego lub 90-dniowego dla:
dzieci i młodzieży – użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny (3) - w wieku od 4 lat do ukończenia 25 roku życia, uczęszczających do przedszkola, uczących się lub studiujących, wychowujących się w rodzinach posiadających troje dzieci.
młodzieży – użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny (4+) – w wieku od 20 roku życia do ukończenia 25 roku życia, uczącej się lub studiującej, wychowującej się w rodzinach posiadających czworo lub więcej dzieci.

Do bezpłatnych przejazdów upoważnieni będą:
dzieci i młodzież – użytkowników Łódzkiej Karty Dużej Rodziny (4+) - w wieku od 4 lat do ukończenia 20 roku życia, uczęszczających do przedszkola, uczących się lub studiujących, wychowujących się w rodzinach posiadających czworo i więcej dzieci.

Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku to:
- ŁKDR osoby uprawnionej
-dokument tożsamości
- a w przypadku dzieci i młodzieży do 13 lat lub nie posiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość dodatkowo ŁKDR rodzica lub opiekuna i jego dokument tożsamości.
- jedno zdjęcie
Do zniżki oraz bezpłatnych przejazdów upoważnia zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem, wydawane przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, ul Piotrkowska 175.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu +42 638 58 59


- wniosek o wydanie karty imiennej
informacje wprowadził(a): (29.10.2013) | Ilość odsłon: 21175 | rejestr zmian