Aktualności

20.02.2012

Łodzianie wybrali Wariant 1 Trasy W-Z

W związku z planami rozbudowy i modernizacji trasy tramwajowej w relacji Wschód - Zachód Retkinia -Widzew (Olechów) Zarząd Dróg i Transportu przeprowadził wśród łodzian ankietę, a także zapoznał mieszkańców Łodzi z wszystkimi opracowanymi wariantami Trasy W-Z.

Mieszkańcy Łodzi wybrali wariant 1 trasy tramwajowej z Retkini na Widzew, przedłużenie obecnej linii ulicami: Rokicińską, Hetmańską aż do fabryki Della. Wygrał wariant najmniej kolizyjny i najbardziej spełniający oczekiwania społeczne. Zaletami wybranego wariantu jest m.in. poprawa dostępności transportu publicznego do centrum miasta, budowa Centrum przesiadkowego dla linii W-Z/P-P w rejonie „Centralu" na odcinku ul. Piłsudskiego pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Piotrkowską, przebudowa i budowa zintegrowanych przystanków tramwajowo-autobusowych oraz 3 Centrów przesiadkowych. Projektanci nie zapomnieli także o dostosowaniu istniejącej infrastruktury dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz znacznemu skróceniu czasu przejazdu ze wsch.-zach. z dodatkowym połączeniem Osiedli Olechów-Janów. Długość całej trasy to około 17.3 km.

Ankiety łodzianie przesyłali do dn. 13 lutego br. drogą elektroniczną lub korespondencyjnie. W sumie w ankiecie wzięło udział blisko 1000 osób (963 głosy).

Po uwzględnieniu opinii i wniosków od mieszkańców jeszcze w tym roku będzie przygotowana dokumentacja projektowa dla wybranego wariantu przebiegu trasy. Szczegółowy harmonogram prac zostanie określony dopiero po fazie projektowej. Zarząd Dróg i Transportu wystąpił z wnioskiem o uzyskanie Decyzji Środowiskowej w celu przeprowadzenia inwestycji; uwagi i wnioski mieszkańców będą uwzględnionew tym dokumencie.

Koszt inwestycji to ponad 623 mln zł, z czego 236 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej. ZDiT wystąpił o dodatkowe pieniądze na inwestycję (ok.100 mln) - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie „Transport miejski w obszarach metropolitarnych".


Przebieg Trasy W-Z według Wariantu 1 - schemat 

Opis Wariantu

Centrum przesiadkowe

Przekrój poprzeczny

Podsumowanie ankiet

 

 

Materiały informacyjne Trasa W-Z 


 

Wariant Bezinwestycyjny

Opis     Schemat

 

Wariant I - Podstawowy
Opis     Schemat     Centrum przesiadkowe     Przekrój poprzeczny

 

Wariant II - Północny
Opis     Schemat

 

Wariant III - Przez osiedle
Opis     Schemat

 

Wariant IV - po ul. Przybyszewskiego
Opis     Schemat

 

Zestawienie wszystkich wariantów i kosztów
Tabela kosztów     Schematy

 

Porównanie wariantów


Porównanie wariantów


Galeria foto

informacje wprowadził(a): (20.02.2012) | Ilość odsłon: 5020 | rejestr zmian