Aktualności

12.09.2014

Abonament dla osób niepełnosprawnych

1. Wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą swoją ważność z dniem 1 lipca 2015 r. .   
2. Abonamenty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wydane przez Zarząd Dróg i Transportu, zachowują swoją ważność zgodnie z wpisanym terminem ich obowiązywania.
3. Przypominamy, że z opłat za parkowanie pojazdów w SPP zwolnieni są kierowcy pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne,
którzy wyłożyli w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu ważą kartę parkingową wraz z ważnym abonamentem dla osoby niepełnosprawnej.
4. Niedostosowanie się do powyższego przepisu traktowane jest jako nieopłacenie postoju pojazdu w strefie i skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej.

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1589),
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).
Uchwała Nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r.

 


- TUTAJ ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
informacje wprowadził(a): (12.09.2014) | Ilość odsłon: 12597 | rejestr zmian