Aktualności

26.06.2015

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Zarząd Dróg i Transportu w związku z realizacją Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015, ogłasza zapytanie ofertowe na: przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjno – edukacyjnej oraz realizację przedsięwzięć odbywających się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skierowanych do mieszkańców Miasta Łodzi.


- Treść zapytania ofertowego
informacje wprowadził(a): (26.06.2015) | Ilość odsłon: 1374 | rejestr zmian