Aktualności

30.03.2012

Pomoc w komunikowaniu

Informacja o możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Zarządzie Dróg i Transportu

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się mają prawo  do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, za pomocą:

- osoby przybranej (wybranego przez siebie pośrednika),
- polskiego języka migowego (PJM),
- systemu językowo-migowego (SJM),
- sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN),
- środków wspierających komunikowanie się (Internet, SMS, MMS, komunikatory internetowe, faks).

Informujemy, iż w celu usprawnienia procesu komunikacji podczas załatwiania spraw  w Zarządzie Dróg i Transportu zapewniamy możliwość bezpłatnego korzystania  z usług tłumacza PJM (on-line z wykorzystaniem wideotelefonu). Osoba doświadczająca trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się  proszona  jest o zgłoszenie się do Kancelarii ZDiT.


Serdecznie zapraszamy

informacje wprowadził(a): (30.03.2012) | Ilość odsłon: 9980 | rejestr zmian