Aktualności

03.07.2006

Miasto Łódź podpisało umowę na przebudowę al. Włókniarzy

  

   Droga Nr 1, to droga krajowa i główny ogólnopolski szlak komunikacyjny na linii północ-południe, a także główna arteria komunikacyjna miasta Łodzi. Aleja Włókniarzy to droga dwujezdniowa o trzech, a odcinkowo dwóch pasach ruchu, w części z rozdziałem na torowisko tramwajowe. Średnioroczne natężenie ruchu to ok. 19 tys. pojazdów na dobę.
W ramach przebudowy, konsorcjum Skanska S.A. Oddział Budownictwa Drogowo -Mostowego w Warszawie i ZDiI Sp. z o.o., rozbiorą istniejącą nawierzchnię asfaltowo-betonową, a w jej miejsce wykonają wzmocnienie podłoża gruntowego, zwłaszcza na fragmentach, gdzie występują grunty o słabej nośności. Na całej powierzchni jezdni wykonana zostanie stabilizacja cementowa o wytrzymałości 2,5 Mpa i podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Całość pokryją trzy nowe warstwy mineralno-bitumiczne. Zakres prac przewiduje również budowę dodatkowych krawężników i opasek. Firmy Skanska i ZDiI zadbają o przebudowę i zabezpieczenie istniejących linii energetycznych, oświetleniowych, teletechnicznych i wodociągowych, a także modernizację sygnalizacji świetlnej wraz z nowymi pętlami indukcyjnymi.

   Strategicznym celem projektu jest połączenie Łodzi z transeuropejską siecią autostrad TEN poprzez likwidację „wąskiego gardła" na drodze krajowej Nr 1. Zadaniem miasta i wykonawców jest dostosowanie drogi do nacisku 11,5 T/oś oraz poprawa przejezdności i płynności ruchu na linii północ-południe. Realizacja projektu ma wpłynąć również na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kierujących pojazdami i pieszych oraz redukcję zanieczyszczeń i hałasu komunikacyjnego. Realizacja projektu poprawi dojazdy z centralnego rejonu kraju do autostrady A-2 oraz dostępy do istniejących terenów inwestycyjnych. Wartość projektu to ponad 60,5 mln zł brutto. Termin realizacji lipiec - listopad 2006 r. Prace rozpoczną się w nocy z 5 na 6 lipca od odcinka Pabianicka - Obywatelska.

   Zakres prac obejmuje wymianę konstrukcji jezdni w ciągu al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej z wyłączeniem wcześniej modernizowanych fragmentów. Łącznie w wyniku realizacji inwestycji przebudowane zostaną obie jezdnie al. Włókniarzy o długości 9,40 km i powierzchni 221,2 tys. mkw. na odcinkach od ul. Zgierskiej do ul. A. Struga i od ul. Obywatelskiej do ul. Pabianickiej. Modernizowana będzie kolejno każda z jezdni, a ruch kołowy w obu kierunkach odbywać się będzie po jezdni nie objętej przebudową. W pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie jezdnia zachodnia.

   Prowadzone prace spowodują znaczne utrudnienia w ruchu lokalnym i tranzytowym. Aby je zmniejszyć w opracowanej organizacji ruchu na czas przebudowy przewidziano na wlotach skrzyżowań pasy ruchu dla relacji lewoskrętnych, dostosowano systemy sygnalizacji świetlnych do zaistniałych warunków oraz wskazano trasy zalecanych objazdów, które zarówno dla kierunku północnego jak i południowego poprowadzono ulicami: Pabianicką, Paderewskiego, Broniewskiego, Śmigłego-Rydza, Kopcińskiego, Strykowską, Inflancką, Łagiewnicką, Sikorskiego i dalej Zgierską na północ. W trakcie prowadzonych robót nie planuje się istotnych zmian w przebiegu linii komunikacji publicznej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdów do posesji i obiektów przy modernizowanych jezdniach.

Finansowanie przebudowy drogi krajowej Nr 1

 

 

informacje wprowadził(a): (03.07.2006) | Ilość odsłon: 1642 | rejestr zmian