Aktualności

07.03.2012

Remont Łagiewnickiej

Czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Łagiewnickiej zostanie wprowadzona w nocy z 9 na 10 marca br.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji i zabezpieczenia ruchu, zamknięta zostanie część jezdni w ciągu ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej. Ruch dwukierunkowy na tym odcinku będzie odbywał się objazdem ul. Franciszkańską.

Jeszcze przez tydzień po wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu po ul. Łagiewnickiej będzie dopuszczony ruch komunikacji autobusowej. Następnie komunikacja zastępcza autobusowa będzie jeździła ulicą Franciszkańską.

W 2011 r. rozpoczęto długo oczekiwaną inwestycję - rozbudowa układu drogowo-torowego w ul. Łagiewnickiej na odc. od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej wraz z torowiskiem tramwajowym w ul. Dolnej oraz modernizacją wodociągu (w ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Inflanckiej). Prace przewidziano na lata 2011 -2012.

Po przekazaniu terenu budowy dla II etapu ul. Łagiewnickiej - od ul. Dolnej do ul. Inflanckiej, który nastąpi 8 marca br. w ramach „Rozbudowy układu drogowo-torowego w ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej wraz z torowiskiem tramwajowym w ul. Dolnej oraz modernizacji wodociągu w ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Inflanckiej, w Łodzi" będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu, będą usuwane kolizje oraz zostanie przebudowana sieć wodociągowa.

Ul. Łagiewnicka przebudowana będzie na całej długości. Prace nie będą dochodziły do ul. Inflanckiej.

Miasto Łódź - ZDiT - odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z wykonania przez Wykonawcę robót obejmujących przebudowę układu drogowo-torowego w ul. Łagiewnickiej na odc. od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej wraz z torowiskiem tramwajowym w ul. Dolnej.

Rozbudowa układu drogowo - torowego obejmuje m.in.:
a) rozbudowę układu drogowo torowego,
b) przebudowę zjazdów i chodników,
c) przebudowę odwodnienia jezdni i torów,
d) przebudowę trakcji tramwajowej,
e) przebudowę oświetlenia wraz z zasilaniem,
f) budowę sygnalizacji świetlnych wraz z zasilaniem,
g) usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
h) przebudowę istniejącego uzbrojenia,

ŁSI Sp. z o.o. - odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z wykonania przez Wykonawcę robót obejmujących modernizację wodociągu.

Modernizacja wodociągu obejmuje m.in.:
1. modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Łagiewnickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Inflanckiej oraz włączenie m.in. ul. Gęsiej do modernizowanego wodociągu w ul. Łagiewnickiej,
2. do wymiany przewidziano 26 szt. przyłączy wodociągowych do posesji w ul. Łagiewnickiej

W imieniu ŁSI Sp. z o.o. rolę Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pełnić będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w zakresie obejmującej modernizację wodociągu w ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Inflanckiej.

Prace przy modernizacji wodociągu w pełnym zakresie wykonywane będą równocześnie z pracami drogowymi związanymi remontem ul. Łagiewnickiej.

Planowany termin zakończenia to październik 2012 r.

Wartość całej inwestycji to 26.114.908,69 zł.

W związku z rozpoczynającymi się pracami nastąpi także zmiana organizacji ruchu komunikacji miejskiej.

mapka >>>

TRASA LINII Z2:

PLAC WOLNOŚCI - Legionów, Zachodnia, Limanowskiego, Bałucki Rynek, Zawiszy (w kier. przeciwnym Organizacji WiN), Franciszkańska, Inflancka, Łagiewnicka, Warszawska - WYCIECZKOWA

ZMIANY TRAS LINII 65, 65A, N2:

Pomiędzy rondem Powstańców 1863 r. a Bałuckim Rynkiem ulicami: Inflancką, Franciszkańską, Organizacji WiN (w kierunku przeciwnym Zawiszy). Zmiany przebiegu obowiązują w obu kierunkach.


Galeria foto

informacje wprowadził(a): (07.03.2012) | Ilość odsłon: 3635 | rejestr zmian