Aktualności

30.04.2012

Nowy wygląd ulicy Rudzkiej

W poniedziałek tj. 30 kwietnia wykonawca poinformował przedstawicieli Miasta i Zarządu Dróg o zakończeniu prac związanych z przebudową ul. Rudzkiej w Łodzi na odcinku od ul. Pabianickiej do granic miasta. Ulica Rudzka dzięki temu zyskała nowy wygląd i rozwiązania przestrzenne, wkrótce kierowcy będą mogli jechać tam bez żadnych utrudnień. Zrealizowany projekt zakładał całkowitą przebudowę nawierzchni ul. Rudzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pabianicką do granic miasta. Rozbudowa ulicy Rudzkiej polegała na całkowitym rozebraniu starej nawierzchni drogi i położeniu nowej. W efekcie przeprowadzonych prac mieszkańcy zyskali nową szerszą jezdnię, drogę rowerową oraz sygnalizacje świetlne poprawiające bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ulicy. Przebudowano gazociąg i kanalizację deszczową (z dwoma odprowadzeniami do rzeki Ner). Usunięto kolizje gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne. Ustawiono nowe wiaty przystankowe, które przed oddaniem ulicy zostaną oszklone. W ramach zadań przebudowano ogrodzenie, umieszczono na drodze pionowe i poziome oznakowanie jezdni, zrekonstruowano pasy zieleni. Inwestycja na ulicy Rudzkiej ze względu na jej duży zakres była prowadzona etapami. Etap pierwszy – obejmował odcinek ul. Rudzkiej od ul. Pabianickiej do ul. Farnej Etap drugi – odcinek od ul. Farnej do granicy miasta. Umowa na przebudowę ul. Rudzkiej została podpisana pod koniec 2010 r. Łączna długość przebudowanego odcinka to 3,017 km. Długość ścieżki rowerowej to 1,5 km.


Galeria foto

informacje wprowadził(a): (30.04.2012) | Ilość odsłon: 3056 | rejestr zmian