Aktualności

16.11.2007

Otwarcie al. Ofiar Terroryzmu 11 Września

Rozpoczęta 12 czerwca 2007 r. budowa ul. Śląskiej - od ul. Tomaszowskiej do tzw. wschodniego łącznika trwała rekordowo krótko. W ciągu zaledwie 20 tygodni wykonawca - firma Kral wybudował 5 km dwujezdniowej drogi, a wraz z drogami odciążającymi blisko 10 km!

Ulica Śląska jest główną drogą dojazdową do łódzkiej montowni komputerów Della, w przyszłości łączącą zakład z planowanym w pobliżu węzłem Andrespol na autostradzie A1. Budowa ulicy Śląskiej to efekt porozumienia zawartego w sierpniu 2006 r. między Ministrem Gospodarki, Ministrem Finansów, Miastem Łódź, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Wojewodą Łódzkim, Izbą Celną w Łodzi i Dell Products (Polska) Sp. z o.o.

W 2007 roku zrealizowany został I etap, większej dwuletniej inwestycji umieszczonej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Koszt budowy tego odcinka ul. Śląskiej od ul. Tomaszowskiej do Della wraz z drogami dojazdowymi i odciążającymi to 54 mln złotych. W przyszłym roku ciężki sprzęt pojawi się na następnym odcinku - od fabryki Della do ul. Rokicińskiej. Całość tej inwestycji szacowana jest na kwotę 139.825.212. Już wiemy, że zadanie to zostanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa łódzkiego. Przewidywana kwota dofinansowania to 104.868.908 zł (projekt został umieszczony na liście „rezerwy kompensacyjnej").

Kalendarium budowy ul. Ślaskiej

17 marca 2006 r . - złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji ulicy Śląskiej wg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

8 czerwca 2006 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej - firmy AKSA Sp. z o.o. z Warszawy,

18 września 2006 r. - podpisanie umowy z Dellem, Ministrem Gospodarki, Ministrem Finansów, Miastem Łódź, Łódzką Specjalną Strefa Ekonomiczna, Wojewodą Łódzkim i Izbą Celną,

27 marca 2007 r. - złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji I etapu budowy ulicy Śląskiej wg „spec ustawy",

20 kwietnia 2007 r. - złożenie dokumentacji i wniosku o pozwolenie na budowę,

29 maja 2007 r. - podpisanie umowy z wykonawcą budowy - firmą Kral Sp. z o.o.,

12 czerwca 2007 r. - przekazanie placu budowy ul. Śląskiej,

Czerwiec 2007 - usunięcie humusu od ulicy Tomaszowskiej do Transmisyjnej oraz na Łączniku Zachodnim. Rozpoczęcie budowy kanalizacji na ul. Śląskiej oraz na Łączniku Zachodnim,

Lipiec 2007 - wykonanie stabilizacji na ul. Śląskiej od Tomaszowskiej do Łącznika Zachodniego i od ŁZ do Transmisyjnej na jezdni północnej, a także na drodze serwisowej północnej od ŁZ do Transmisyjnej, ułożenie krawężników na jednej jezdni ul. Śląskiej od ul. Tomaszowskiej do Ł.Z., wykonanie kanalizacji na ul. Śląskiej od ŁZ do Łącznika Wschodniego, a także na drodze serwisowej południowej,

28 sierpnia 2007 - nadanie przez Radę Miejską ulicy Śląskiej, nazwy Alei Ofiar Terroryzmu 11 września,

Sierpień 2007 - ułożenie asfaltu na ul. Śląskiej od Tomaszowskiej do ŁZ i na Łączniku Zachodnim oraz na drodze serwisowej północnej od ŁZ do ul. Transmisyjnej, wykonanie podbudowy pomocniczej i ułożenie krawężników na drodze serwisowej południowej od ŁZ do wjazdu północnego do Della,

Wrzesień 2007 - ułożenie asfaltu na ul. Śląskiej od ŁZ do wyjazdu płn. osobowego oraz na drodze serwisowej południowej od ŁZ do wjazdu południowego osobowego,

Październik 2007 - instalacja oświetlenia, malowanie oznakowania poziomego i oznakowania pionowego, zakończenie prac,

16 listopada 2007 - uruchomienie komunikacji autobusowej do nowej pętli „Dell" połączone z uroczystym oddaniem do użytkowania I etapu realizacji.

Ulica Śląska w liczbach

Dzięki dwuletniej inwestycji, której wartość szacuje się na ponad 143 mln zł na mapie Łodzi pojawi się docelowo nowa 8-kilometrowa droga. W 2007 roku drogowcy wybudowali m.in:

* 2,818 km jezdni północnej i 2,818 km jezdni południowej ulicy Śląskiej oraz ścieżek i chodników o szerokości 4 m,

* 2,180 km drogi serwisowej południowej, 1,690 km drogi obsługi lokalnej oraz chodnika o szerokości 2 m,

* 3 skrzyżowania z ruchem okrężnym (rondo „Spedcont", rondo „Dell", rondo „Pętla A"),

* 5 skrzyżowań,

* 3 sygnalizacje świetlne,

* pętlę autobusową na trzy stanowiska do wsiadania i jedno dla wysiadających,

* 6 przystanków z wiatami.

Wraz z ul. Śląską nową jakość zyskały istniejące ulice Transmisyjna i Tomaszowska na odcinku od rzeki Olechówki do ul. Olechowskiej. Pierwsza została przebudowana na odcinku 120 m, druga - 450 m.

Ciekawostki

Do przewiezienia materiałów na budowę ulicy Śląskiej potrzeba 5487 wagonów kolejowych. Gdyby połączyć je ze sobą zajęłyby 77 kilometrów toru. 5487 wagonów to 196 pociągów (pociąg składa się z 28 wagonów), co oznacza, że na budowę wjeżdżało średnio w tygodniu 10 pociągów (budowa realizowana była przez 20 tygodni).

Przy budowie drogi pracowały: 3 wozidła, 7 spycharek, 10 walców, 2 równiarki, 4 ładowarki, 21 koparek, 10 koparko-ładowarek, 23 samochody samowyładowcze i 3 rozkładarki mas bitumicznych oraz ponad 250 pracowników.

Obsługa komunikacyjna

Aby umożliwić pracownikom Della dojazd do pracy Zarząd Dróg i Transportu wydłużył przebieg dwóch linii autobusowych:
autobusy linii nr 85 w wybranych kursach (odpowiadających godzinom rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracowników Della) jadą z pętli Janów ulicami Hetmańską, Zakładową, Olechowską, Transmisyjną, Śląską do nowo budowanej pętli za zakładem DELL,
autobusy linii nr 95 we wszystkich kursach w kierunku wschodnim jadą ulicami: Dąbrowskiego, Tomaszowską i Śląską do nowo wybudowanej pętli za zakładem DELL.

Efekty inwestycji Della i I etapu budowy

- rozwój Olechowa przemysłowego - otwarcie ok. 100 ha nowych terenów dla strategicznych inwestorów,
- w wyniku tych inwestycji powstanie minimum 15 tys. miejsc pracy w całej Aglomeracji Łódzkiej.

Do Łodzi wkroczyły firmy deweloperskie: Panatonni, Segro (dawniej Sloughestate). Pod koniec grudnia ubiegłego roku Dell podjął decyzję o wyborze dwóch kluczowych poddostawców - RR Donnelly (wcześniej Banta Global) oraz Flextronics. Deklarowane zatrudnienie obu firm to 700 osób. Obecnie Miasto Łódź wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną działają na rzecz wprowadzenia terenu wynajmowanego przez Flextronics do strefy. Jednym z poddostawców firmy Dell będzie także Gandon Logistics, który zatrudni około 80 - 100 osób.

Marka Della podniosła atrakcyjność inwestycyjną Łodzi, pojawiło się wiele artykułów w międzynarodowych mass mediach, szefowie firmy wypowiadają się pozytywnie o Łodzi, budują wiedzę o mieście za granicą. Obecność Della na łódzkim rynku - jeszcze przed otwarciem fabryki - pozytywnie odczuły dwie szkoły na Widzewie, a więc w dzielnicy Dell'a. Sprzęt komputerowy wartości 15 tys. dolarów otrzymało Gimnazjum nr 29, a Zespół Szkół Specjalnych nr 4 - sprzęt wartości 25 tys. dolarów.


informacje wprowadził(a): (16.11.2007) | Ilość odsłon: 3018 | rejestr zmian