Aktualności

07.05.2010

Projekt tramwaju W-Z i systemy telematyczne

Projekt rozbudowy i modernizacji trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem obszarowego sterowania ruchem połączony zostanie z innym ważnym dla Łodzi przedsięwzięciem - wdrożeniem systemów telematycznych. To jedna z najważniejszych w skali kraju inwestycji, realizowana w ramach operacyjnego programu unijnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie istniejąca trasa tramwaju linii 10 (Retkinia - Augustów), natomiast od istniejącej krańcówki Augustów do al. Ofiar Terroryzmu 11-go Września dobudowane zostanie nowe torowisko, co pozwoli na połączenie Retkinii z Olechowem. Na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z projektowaną ul. Targową oraz z al. Śmigłego - Rydza powstaną bezkolizyjne dwupoziomowe skrzyżowania.

 

Inwestycja zakłada również budowę tunelu podziemnego dł. ok. 2 km. w zagłębieniu al. Piłsudskiego na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Wydawniczej, który przejmie ruch tramwajów oraz samochodów. Dzięki takiemu rozwiązaniu szybciej będziemy mogli przejechać przez centrum miasta, wydzielona zostanie również nowa, większa przestrzeń publiczna - Plac Zwycięstwa.

 

Na trasie tramwaju W-Z wybudowane zostaną ponadto przystanki z nowoczesnym systemem informacji pasażerskiej, powstanie także system obszarowego sterowania ruchem. Natomiast system telematyczny obejmie system sterowania obszarowego ruchem oraz system informacji pasażerskiej - elektroniczne tablice informacyjne na trasie projektu.

 

Całkowity koszt połączonych inwestycji to 500 mln. zł. z wkładem własnym miasta w wysokości 300 mln. zł. (w przypadku gdyby projekty realizowane byłyby oddzielnie wkład miasta wyniósłby 400 mln. zł.) Realizacja połączonych projektów pozwoli więc zaoszczędzić miastu ok. 100 mln. zł. Przyznane w ramach Listy dofinansowanie z UE dla miasta wynosi blisko 200 mln zł.

 

Rozpoczęcie prac budowlanych planujemy na II poł. 2012 r.

 

Prezentacja

 

informacje wprowadził(a): (07.05.2010) | Ilość odsłon: 3952 | rejestr zmian