Aktualności

12.04.2012

Budujemy Trasę Górną

Dziś (12 kwietnia) został podpisany Akt pod budowę trasy Łódź - Górna. Inwestycja dotyczy budowy Trasy Górna na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II - ul. Pabianicka do ul. Rzgowskiej w Łodzi. 

INFORMACJA O POSTĘPIE PRAC - wykonawcą są Mosty Łódź 

PROJEKTOWANIE 
20 grudnia 2011 r. Wykonawca wykonał Projekt Budowlany i uzyskał Decyzję ZRiD (DECYZJIA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ) zezwalającą na realizację - Trasy Górna. Obecnie w fazie końcowej jest sporządzanie Projektów Wykonawczych.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- Przygotowano zaplecze przy estakadzie - obiekt WD-7 (estakada nad Rzgowską). Zorganizowano Biuro Budowy Inżyniera i Wykonawcy.
- W dużym stopniu są zawansowane i trwają nadal pomiary geodezyjne. 
- Na ukończeniu wycinka i karczowanie drzew. 
- Rozpoczęto i nadal trwają roboty rozbiórkowe (budynki, ogrodzenia, kostka brukowa). Obecne zaawansowanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych szacuje na 30%. 
- Roboty rozbiórkowe wraz z rekultywacją będą zakończone do 15 maja br.

BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLIDUJĄCEJ 
- W kwietniu 2012 r. Wykonawca rozpocznie roboty związane z przebudową i usuwaniem infrastruktury kolidującej z robotami głównymi. 

TRWAJĄ ROBOTY ZIEMNE 
- Wykonano roboty ziemne fundamentowe dla podpór estakady nad Rzgowską. 
- W kwietniu planuje się wykonanie wykopu na podporze estakady nad Rzgowską.

OBIEKTY MOSTOWE
W kwietniu planuje się: 
- zabetonowanie korpusów podpór i ich izolację.

Informacja w sprawie ilości przejętych działek pod budowę Trasy Górna:
Przekazaliśmy wykonawcy 86 % terenu pod budowę trasy. 

Trasa Górna to w ostatnich latach najważniejsza inwestycja drogowa w Łodzi.

Będzie to nowa droga w sieci dróg publicznych Miasta, łącząca istniejącą Al. Jana Pawła II z ul. Rzgowską, tworząc nowy odcinek drogi krajowej Nr 1. Inwestycja ta znacząco skróci przebieg drogi krajowej przez Miasto, wyprowadzając dużą część ruchu ciężkich pojazdów z południowej części jego centrum. Inwestycja podzielona została na dwa etapy: etap I - obejmie 2 km odcinek od ul. Paradnej do ul. Rzgowskiej, a etap II 2,4 km odcinek od ul. Pabianickiej do ul. Paradnej, przy czy oba etapy realizowane będą jednocześnie. Koszt całej inwestycji to 425,2 mln zł.  Z uwagi na to, że projekt znalazł się na liście projektów kluczowych przyznane zostały na jego realizacje fundusze unijne w wysokości blisko 50 procent wartości inwestycji. Środki unijne pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.


Galeria foto

informacje wprowadził(a): (12.04.2012) | Ilość odsłon: 6114 | rejestr zmian