Aktualności

12.10.2010

ROZBUDOWA ULICY RUDZKIEJ NA ODCINKU OD UL. PABIANICKIEJ DO GRANICY MIASTA

Nowa szersza jezdnia, droga rowerowa oraz nowoczesne sygnalizacje świetlne poprawiające bezpieczeństwo - tak już w przyszłym roku wyglądać będzie zmodernizowana ulica Rudzka. Na konferencji prasowej z udziałem Wiceprezydenta Dariusza Jońskiega, Dyrektora ZDiT Macieja Winsche oraz przedstawicieli firmy Skanska podpisana została umowa na tę długo oczekiwaną inwestycję - przebudowę ulicy Rudzkiej na odcinku od ul. Pabianickiej do granicy miasta.
Przetarg na realizację przebudowy ul. Rudzkiej został ogłoszony 21 lipca tego roku, do przetargu zgłosiły się trzy firmy (Skanska, Strabag i Lambdar) oraz konsorcjum firm Unidro i Kral. Przetarg został rozstrzygnięty 24 września a wygrała go firma Skanska która złożyła ofertę za 22.132.900,95 zł.
Inwestycja na ulicy Rudzkiej, ze względu na jej duży zakres, będzie etapowana. Etap pierwszy realizowany w tym roku obejmie odcinek ul. Rudzkiej od ul. Pabianickiej do ul. Farnej. Etap drugi, realizowany w roku 2011 - odcinek od ul. Farnej do granicy miasta. Ulica Rudzka zostanie rozbudowana do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Popioły, za ulicą Popioły ulica Rudzka będzie zwężać się do jednej jezdni z dwoma pasami ruchu.
Projekt obejmuje przebudowę skrzyżowań ze wszystkimi ulicami odchodzącymi od ulicy Rudzkiej. Zmieniona zostanie także geometria ulicy Przestrzennej w rejonie skrzyżowania z ulicą Rudzką w celu stworzenia jednego z ulicą Falową.
Na ul. Rudzkiej postawione zostanie także nowe oświetlenie uliczne, wybudowana zostanie droga rowerowa, nowe chodniki i krawężniki, przewidziana jest także przebudowa odwodnienia. Na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej z ulicami Przestrzenną, Farną i Municypalną wybudowane zostaną nowoczesne sygnalizacje świetlne. Skanska przebuduje także gazociąg i kanalizację deszczową.
W tym roku rozbudowa ulicy Rudzkiej rozpocznie się po stronie wschodniej, po śladzie starego torowiska w kierunku od ulicy Pabianickiej do granicy miasta. Od 13 października 2010 r. planowane jest rozpoczęcie prac polegających na wycince drzew. Kolejno rozpocznie się realizacja prac wodno - kanalizacyjnych zlokalizowanych poza istniejącą jezdnią nie powodujących utrudnień dla kierowców.
Następnie po zakończeniu remontu dróg krajowych nr 1 (Rzgowska) i 14 (Pabianicka) rozpoczną się prace budowy nowej jezdni ul. Rudzkiej. Od 23 października 2010 r. nastąpi zawężenie istniejącej jezdni ul. Rudzkiej o 1metr. Rozpocznie się rozbiórka nawierzchni jezdni po stronie wschodniej. Podczas realizacji tych prac mogą wystąpić lokalne utrudnienia przy dojazdach do posesji, ale będą one na bieżąco likwidowane wraz z postępem robót. Zakończenie prac rozbudowy ulicy Rudzkiej planowane jest na jesień 2011 r.

informacje wprowadził(a): (12.10.2010) | Ilość odsłon: 3050 | rejestr zmian