Aktualności

16.01.2009

Zasady organizacji ruchu na ulicy Piotrkowskiej

Upoważnienia do wjazdu na ul. Piotrkowską na odcinku od Placu Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego obowiązują od 1 lutego 2009r. 
W siedzibie Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi, w sali 208 (II piętro) można składać wnioski o wydanie identyfikatorów typu A upoważniających do wjazdu na zamknięty odcinek ulicy Piotrkowskiej. Do wjazdu na zamknięty odcinek ulicy Piotrkowskiej na podstawie identyfikatorów typu A mają prawo:
1) pojazdy osób zameldowanych na ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego, właścicieli lokali lub innych osób posiadających tytuł prawny do lokalu lub stanowiska postojowego na terenie nieruchomości na danym odcinku ulicy Piotrkowskiej nieposiadających dojazdu od strony innych ulic;
2) pojazdy służb miejskich i wojewódzkich;
3) pojazdy wykorzystywane do opieki hospicyjnej chorych;
4) pojazdy firm dostarczających posiłki na podstawie stałych umów;
5) „trambus".
Identyfikatory typu A wydawane są na czas określony, ale nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
Pozostałe osoby będą mogły wjeżdżać na zamknięty odcinek ul. Piotrkowskiej w szczególnie uzasadnionych przypadkach (śluby, wesela, itp.) na podstawie upoważnienia typu B wydawanego przez Centrum Zarządzania Kryzysowego od 16-go sierpnia 2011 r.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu (042) 638-58-92 .

Treść zarządzenia

Treść komunikatu w sprawie zasad organizacji ruchu na ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza  

Wniosek dla osób
Wymagane załączniki dla osób (do wglądu):

  • potwierdzenie zameldowania

  • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem

  • dokument stwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu lub stanowiska postojowegoWniosek dla firm
*Wymagane załączniki dla firm (do wglądu):

  • dokument stwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu lub stanowiska postojowego

  • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem

  • dokument potwierdzający umowę zawartą z hospicjum na świadczenie usług przewozowych

  • KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej

* Rodzaj załącznika uzależniony od podmiotu wnioskującego

Informacje Administratora Danych Osobowych

informacje wprowadził(a): (16.01.2009) | Ilość odsłon: 1367 | rejestr zmian