Aktualności

17.02.2012

Komunikat Trasa Górna

Zarząd Dróg i Transportu informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20.12.2011 r. o zezwoleniu na realizację - inwestycji drogowej polegającej na budowie Trasy Górna został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi do 16 lutego br. przekazał łącznie Wykonawcy inwestycji 370 działek pod budowę Trasy Górna. Wśród nich znalazły się także grunty z przekazanych 5 zabudowanych nieruchomości; tereny te będą włączone w budowę.

Do pozostałych 15 właścicieli zabudowanych nieruchomości, którzy nie zgodzili się przekazać Wykonawcy Trasy swoich działek Zarząd wystosował pismo z informacją dotyczącą celowości budowy trasy Górna w Łodzi, a także prośbą i sugestią dotyczącą nie blokowania inwestycji. Trasa Górna to obecnie najważniejsza inwestycja drogowa w Łodzi. Jej celem jest m.in. wyprowadzenie dużej części ruchu ciężkich pojazdów z południowej strony centrum Łodzi, a także utworzenie nowego odcinka drogi krajowej nr 1.

Nadanie inwestycji rygoru natychmiastowej wykonalności:

  • zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
  • uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
  • uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Wobec powyższego Zarząd Dróg i Transportu prosi i jednocześnie wzywa właścicieli nieruchomości do dobrowolnego spełnienia obowiązku wynikającego z ww. decyzji, polegającego na wydaniu nieruchomości. Informujemy, że wykwaterowanym właścicielom nieruchomości przysługują lokale zastępcze.

Zarząd nie wycenia nieruchomości, pozostaje to w kwestii służb ustawodawcy.

informacje wprowadził(a): (17.02.2012) | Ilość odsłon: 3179 | rejestr zmian