Aktualności

15.06.2012

Komunikat - ul. Rudzka/podtopienia

Przyczyną zalania ulicy Rudzkiej w dniu 14. czerwca była niedrożność wpustów ulicznych. Odpowiedzialne za utrzymanie czystości służby uporządkowały je i udrożniły. Wpusty w ulicy Rudzkiej są boczne więc przystosowane do odbioru większej ilości wody, jednak wiele dróg dochodzących do ul. Rudzkiej nie jest utwardzonych dlatego przy bardzo intensywnych opadach woda spływa z pochyłości na ulicę.

Na nasz wniosek projektant na podstawie wyników wczorajszych opadów dokona szczegółowej analizy związanej z odprowadzaniem wód opadowych przez istniejącą instalację, ustalając czy przyczyna podtopień leżała jedynie po stronie niedrożnych wpustów. Jeśli przyczyna zalań była inna, wówczas pilnie zostanie wdrożony plan naprawy.

informacje wprowadził(a): (15.06.2012) | Ilość odsłon: 2842 | rejestr zmian