Aktualności

13.07.2012

Komunikat ul. Rudzka

Przyczyną zalania ulicy Rudzkiej w dniu 14. czerwca była niedrożność wpustów ulicznych. Odpowiedzialne za utrzymanie czystości służby uporządkowały je i udrożniły. Wpusty w ulicy Rudzkiej są boczne więc przystosowane do odbioru większej ilości wody, jednak wiele dróg dochodzących do ul. Rudzkiej nie jest utwardzonych dlatego przy bardzo intensywnych opadach woda spływa z pochyłości na ulicę.

Na wniosek Zarządu Dróg i Transportu, projektant dokona szczegółowej analizy związanej z odprowadzaniem wód opadowych przez istniejącą instalację, ustalając czy przyczyną czerwcowego podtopienia była jedynie niedrożność wpustów. Rozwiązanie projektowe będzie analizowane przez ZDiT i do końca przyszłego tygodnia zostanie podjęta decyzja o jego ewentualnym wdrożeniu.

Obecnie pomimo letnich, intensywnych burz nie doszło już do podtopień na ul. Rudzkiej. Zarząd Dróg i Transportu wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej - odpowiedzialnym za czystość - obejmie ul. Rudzką szczególnym nadzorem.

informacje wprowadził(a): (13.07.2012) | Ilość odsłon: 3247 | rejestr zmian