Aktualności

24.11.2011

Od jutra wraca ruch na ulicę Limanowskiego

Zakończyła się potężna inwestycja realizowana przez Miasto - przebudowa ulicy Limanowskiego. W związku z zakończeniem prac od jutra 25 listopada 2011 r. na ulicę Limanowskiego powraca ruch kołowy i tramwajowy. Przebudowa ulicy Limanowskiego na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Zachodniej wraz z modernizacją wodociągu do ul. Zgierskiej to wspólna inwestycja Zarządu Dróg i Transportu oraz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. Przetarg na realizację przebudowy ul. Limanowskiego został ogłoszony 7 lipca 2010 roku, do przetargu zgłosiły się dwie firmy (Skanska i Strabag) oraz cztery konsorcja firm (Lambdar, Tor-kar-sson, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A; ZDI, Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe ,,Bieżanów"; Unidro, Kral, MPK; Hydrobudowa Polska, Hydrobudowa 9, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych ,, Metro", Kromiss-bis). Przetarg został rozstrzygnięty 17 września a wygrało go konsorcjum firm Unidro, Kral i MPK, które złożyło ofertę za niecałe 40 mln. zł. Umowa z wykonawcą podpisana została 1 października 2010 r. Inwestycja na ulicy Limanowskiego, ze względu na jej duży zakres, była etapowana. Etap pierwszy obejmował odcinek ul. Limanowskiego od al. Włókniarzy do ul. Klonowej. Ten odcinek przebudowywanej ulicy został oddany do ruchu 30 lipca 2011 r. Etap drugi obejmował odcinek od ul. Klonowej do ul. Zachodniej. W ramach prac przeprowadzanych na ul. Limanowskiego wymieniona została podbudowa ulicy, nawierzchnia oraz zostało położone nowe torowisko tramwajowe i sieć trakcyjna (ze względu na zły stan torów w roku 2009 wycofany został z ul. Limanowskiego tramwaj nr 2 i 5). 

Na ul. Limanowskiego postawione zostało także nowe oświetlenie uliczne, wybudowane zostały nowe chodniki i krawężniki, wykonana została także korekta skrzyżowania Limanowskiego-Hipoteczna. Na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego i Urzędniczej postawiona została nowoczesna sygnalizacja świetlna, pozostałe, już istniejące sygnalizacje na skrzyżowaniach ul. Limanowskiego z Zachodnią i Klonową zostały całkowicie zmodernizowane. Inwestycja zakładała także modernizację wodociągu w ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Glinianej do ul. Zgierskiej, realizowaną w dwóch etapach: Gliniana-Klonowa i Klonowa-Zgierska oraz budowę nowego wodociągu w ul. Kaszubskiej. W ramach robót na 2 - kilometrowym odcinku ul. Limanowskiego wybudowane zostały również kratki ściekowe z odprowadzeniem wody do istniejącego już kanału deszczowego. 

 

Roboty drogowe 

 

• Długość wykonanej ulicy około 1997 mb 

• Powierzchnia wykonanej nowej nawierzchni warstwy ścieralnej 23985 m2 

• Ilość ustawionego krawężnika 5685 mb 

• Ilość wykonanych chodników z kostki betonowej 14133 m2 

• Ilość wykonanych zjazdów indywidualnych 886 m2 / 54 szt. 

• Ilość wykonanych nawierzchni parkingów i postojów taxi 624 m2 / 32 miejsca 

• Zieleńce 10440 m2 

• Ilość ustawionych znaków 272 szt. 

 

Roboty torowe 

 

• Długość wykonanego torowiska tramwajowego około 1925 mb wraz z nową siecią trakcyjną - 3,80 km przewód jezdny 

• Ilość wykonanej nawierzchni z asfaltu twardolanego w torowisku 6459 m2 

• Krawężnik granitowy w torowisku tramwajowym 2512 mb 

• Liczba wykonanych peronów tramwajowych 7 szt. 

 

Od jutra (25 listopada 2011 r.) w związku z zakończeniem prac drogowych i torowych oraz oddaniem ulicy Limanowskiego do ruchu, linia autobusowa zastępcza Z3 zostanie zawieszona, jednocześnie wznowiona zostanie komunikacja tramwajowa w następujących relacjach: 

LINIA 2 DĄBROWA - Dąbrowskiego, Rzgowska, plac Niepodległości, Piotrkowska, Żwirki, Kościuszki, Zachodnia, Limanowskiego, Aleksandrowska - SZCZECIŃSKA 

LINIA 5 KURCZAKI - Rzgowska, plac Niepodległości, Piotrkowska, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Franciszkańska, Wojska Polskiego, Zgierska, Limanowskiego - DWORZEC ŁÓDŹ ŻABIENIEC. 

Wraz z uruchomieniem linii 5, na właściwą trasę powróci również linia tramwajowa 4 (obecnie w zastępstwie za linię 5 wytrasowana przez ul. Franciszkańską i Wojska Polskiego, zamiast Pomorską i Nowomiejską). 

W celu poprawy czytelności i intuicyjności systemu informacji pasażerskiej dla osób przyjezdnych oraz jego ujednolicenia, Zarząd Dróg i Transportu zlecił MPK-Łódź zmianę nazw pętli Żabieniec i Chojny odpowiednio na: Dworzec Łódź Żabieniec i Dworzec Łódź Chojny (analogicznie do istniejących już nazw Dworzec Łódź Widzew i Dworzec Łódź Kaliska).

 


Galeria foto

informacje wprowadził(a): (24.11.2011) | Ilość odsłon: 3006 | rejestr zmian