Aktualności

20.07.2012

Trwają prace na ul. Łagiewnickiej w Łodzi

Roboty drogowo-torowe związane z przebudową ul. Łagiewnickiej w Łodzi na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej wkroczyły już w zaawansowaną fazę. Od skrzyżowania z ul. Dolną do ul. Okopowej została już wykonana płyta betonowa pod torowisko tramwajowe i trwają prace związane z układaniem szyn. Na wymienionym odcinku zostało już ułożone i utwardzone kruszywo pod jezdnią zachodnią. – Układanie kruszywa po zachodniej stronie całego przebudowywanego odcinka zamierzamy zakończyć do 30 lipca. – informuje Bartosz Stawowski ze Skanska S.A. – Następnie Wykonawca będzie układać masę bitumiczną, co pozwoli na przełożenie ruchu budowy i dojazdów do posesji na nową jezdnię i rozpoczęcie prac drogowych na jezdni wschodniej. Gdy na budowie nie będzie już ciężkiego sprzętu, na obu jezdniach zostaną położone warstwy ścieralne masy bitumicznej. Równolegle prowadzone są także prace związane z budową nowego oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, i chodników. Systematycznie pojawiają się kolejne słupy trakcyjne. Również na ulicy Dolnej zostały już ułożone tory tramwajowe i ustawione słupy. Tu trwają prace związane z wykończaniem nowego torowiska.

Ulica Łagiewnicka stanowi jeden z kilku węzłów łączących północną część Łodzi z centrum. W ramach zleconych prac zostanie wykonana rozbudowa układu drogowo-torowego, przebudowa zjazdów i chodników oraz odwodnienia jezdni i torów. W zakres robót wchodzi także przebudowa trakcji tramwajowej i oświetlenia wraz z zasilaniem, uzbrojenia oraz usunięcie ewentualnych kolizji telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. - Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zmodernizuje również wodociąg w ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Inflanckiej oraz torowisko tramwajowe w ul. Dolnej. – mówi Agnieszka Lubiatowska, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Zainstalowana zostanie także sygnalizacja na skrzyżowaniach z ul. Dolną oraz ul. Kowalską i Stefana. Wartość kontraktu wynosi ponad 26 mln zł brutto.


Galeria foto

informacje wprowadził(a): (20.07.2012) | Ilość odsłon: 4425 | rejestr zmian