Aktualności

06.09.2012

W UMŁ zaprezentowano trasy wywozu ziemi z placu budowy Dworca Łódź Fabryczna

Opracowane przez Zarząd Dróg i Transportu, trasy wywozu ziemi z Dworca uwzględniają: trasę podstawową i dwie alternatywne trasy dodatkowe.

Trasa podstawowa wywozu ziemi z placu budowy w rejonie ul. Niciarnianej (stara pętla autobusowa) przebiegać będzie ulicami: Nowogrodzką, Widzewską, Wagonową, Henrykowską, Pomorską - Arniki do żwirowni.
Trasa powrotna przebiegać będzie ulicami: Arniki – Pomorską – Edwarda – Czechosłowacką – Niciarnianą – wjazd na plac budowy za ul. Niciarnianą (puste ciężarówki).

Opracowując te trasy wzięto pod uwagę następujące cele:
- sprawność obsługi – eliminacja ewentualnych opóźnień w inwestycji
- ochrona infrastruktury miejskiej – ograniczenie zniszczenia dróg publicznych
- aspekt społeczny – ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców oraz pozostałych użytkowników drogi

Wykonawca odpowiedzialny za budowę Dworca Łódź Fabryczna zobowiązany został przez Zarząd do bieżących napraw użytkowanych dróg gruntowych po których będzie odbywał się wywóz ziemi a po zakończonej inwestycji do przywrócenia ich do stanu sprzed wywozu.- Prezentacja tras, wywozu ziemi z placu budowy Dworca Łódź Fabryczna

Galeria foto

informacje wprowadził(a): (06.09.2012) | Ilość odsłon: 6018 | rejestr zmian