Aktualności

26.10.2011

Dolna, Puszkina, Kopcińskiego. Rozpoczynamy kolejne inwestycje torowe

Rozpoczynamy długo oczekiwaną inwestycję - rozbudowę układu drogowo-torowego w ul. Łagiewnickiej na odc. od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej wraz z torowiskiem tramwajowym w ul. Dolnej oraz modernizacją wodociągu w ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Inflanckiej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata 2011 -2012 i ze względu na duży zakres prac będzie etapowana. Pierwszy etap inwestycji realizowany jeszcze w tym roku to wymiana torowiska w ulicy Dolnej na odcinku 400 m. 

W związku z rozpoczynającymi się pracami w nocy z 25 na 26 października 2011 r. nastąpi zmiana w organizacji ruchu komunikacji miejskiej na ulicy Dolnej. Z ulicy Dolnej, Łagiewnickiej i Warszawskiej wycofana zostanie linia tramwajowa nr 3, która zostanie skierowana do pętli przy ul. Północnej. Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Ulica Dolna przez cały czas trwania robót będzie przejezdna dla samochodów. W najbliższych dniach przedstawiona zostanie szczegółowa organizacja ruchu komunikacji zastępczej. 

Na wiosnę przyszłego roku planowany jest kolejny etap inwestycji, który zakłada przebudowę torowo - drogową ulicy Łagiewnickiej ze wspólnymi przystankami autobusowo tramwajowymi i sygnalizacjami świetlnymi na skrzyżowaniach Łagiewnicka - Dolna oraz Łagiewnicka - Kowalska - Stefana. W ramach prac w ulicy Łagiewnickiej przebudowany zostanie także wodociąg oraz sieć ciepłownicza. Planowany termin zakończenia prac to 31 listopada 2012 r., wykonawcą robót jest firma Skanska. Wartość inwestycji to 26.114.908,69 zł. 

W listopadzie rozpoczniemy także kolejne torowe inwestycje - przebudowę torowiska tramwajowego w ulicy Puszkina na odcinku od Ronda Sybiraków do ulicy Rokicińskiej oraz w ulicy Kopcińskiego na odcinku od ulicy Narutowicza do al. Piłsudskiego. Wykonawcą prac w ulicy Puszkina będzie konsorcjum MPK i Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Kemy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wymieni także torowisko w ulicy Kopcińskiego.

 
informacje wprowadził(a): (26.10.2011) | Ilość odsłon: 2648 | rejestr zmian