Aktualności

30.01.2013

Harmonogram bez akceptacji

Podczas obrad środowej komisji ds. Nowego Centrum Łodzi konsorcjum firm Torpol – Astaldi – Intercor – PBDiM przedstawiło projekt harmonogramu rzeczowego dla robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, lot B - odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna – budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową”.
Informujemy, że projekt harmonogramu nie został zaakceptowany przez Miasto Łódź oraz współzamawiających – PKP PLK S.A. oraz PKP S.A.. Przyczyną braku akceptacji są: niezgodność harmonogramu z warunkami umowy w części dotyczącej terminu wykonania przedmiotu zamówienia oraz błędy merytoryczne w kontekście zadań i zakresów poszczególnych robót budowlanych.
Wiążące dla stron pozostają zapisy dotyczące terminu zakończenia robót budowlanych do 28 lutego 2015 r.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że prace są prowadzone zgodnie z obowiązującym ogólnym harmonogramem realizacji umowy, który określa termin ukończenia realizacji umowy na 28 lutego 2015 r. Zakres robót budowlanych przewidzianych na rok 2012, został w 95 proc. zrealizowany przez wykonawcę.

informacje wprowadził(a): (30.01.2013) | Ilość odsłon: 4568 | rejestr zmian