Abonamenty parkingowe

 

Abonamenty parkingowe

 

 

 

Uzyskanie rocznego abonamentu parkingowego dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania (SPP) - osoby zameldowanej w obszarze strefy

 


 

 DOKUMENTY:
   
Wniosek (
Wniosek dla mieszkańców SPP)o wydanie abonamentu parkingowego dla mieszkańca SPP.
   

 

Załączniki:
    Dowód osobisty wnioskodawcy

 

    Dowód rejestracyjny pojazdu, na który ma być wystawiony abonament
    W przypadku osób korzystających z pojazdu na podstawie własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu, należy przedstawić oryginał stosownej umowy do wglądu. W przypadku przedstawienia umowy własności bądź współwłasności, dokument taki musi być opatrzony pieczęcią właściwego starostwa powiatowego, świadczącą o spełnieniu wymogów określonych w art. 78 ust 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128)

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA,
KTÓRZY POSIADAJĄ DOWÓD OSOBISTY BEZ WPISANEGO MIEJSCA ZAMELDOWANIA

1. Osoba zameldowana w obszarze strefy płatnego parkowania na stałe, która nie ma wpisanego miejsca zameldowania w dowodzie, może uzyskać potwierdzenie zameldowania na miejscu;
2.
Osoba zameldowana w obszarze strefy czasowo, w celu udokumentowania tego faktu zobowiązana jest przedstawić stosowne zaświadczenie o miejscu czasowego zameldowania (ZDiT nie ma możliwości sprawdzenia tych danych we własnym zakresie).

Sprzedaż i wydawanie abonamentów parkingowych możliwe jest nie wcześniej niż 30 dni przed początkiem okresu ich ważności.

Zaświadczenia o miejscu zameldowania można uzyskać w Oddziale Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji:
 
1.    ul. Zachodnia 47, II piętro, okienka 1, 2.
2.    al. Politechniki 32, I piętro, pok. 102.
3.    ul. Krzemieniecka 2B, parter, stanowiska 1-4.
4.    ul. Piotrkowska 153, parter, pok. 005.
5.    al. Piłsudskiego 100, parter, stanowiska 8-10.
6.    ul. Piotrkowska 110, parter, stanowiska nr 1 i 2.

PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała Nr XXI/478/15 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016, poz. 173).

 

OPŁATY:

 

Cena abonamentu rocznego 120 zł za każdy samochód.
Opłata za wymianę abonamentu 10 zł (konieczny zwrot dotychczasowego abonamentu)

 

Opata za wydanie duplikatu abonamentu 10 zł

 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1 dzieńlub 14 dni w przypadku wydania duplikatu

 

WYDZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ:
Zarząd Dróg i Transportu
Wydział Parkowania
 
Kasa CUW ul. Piotrkowska 175:
Godziny urzędowania: pon., śr.-pt.: 8.00-15:00, wt.: 9.00-17.00
Godziny sprzedaży abonamentów: pon., śr.-pt.: 8.00-15:00, wt.: 9.00-17.00
tel.: 042 638-58-41

 

 


 

 

 

 

Uzyskanie abonamentu parkingowego dla osób niepełnosprawnych 

 


 


DOKUMENTY:
   
Wniosek (Wniosek o wydanie abonamentu z zerową stawką opłat dla osoby niepełnosprawnej) o wydanie abonamentu parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
   

 

 Załączniki:
    Dowód osobisty wnioskodawcy
    Karta parkingowa
   
Wszystkie sprawy związane z otrzymaniem abonamentu mogą być załatwiane za pośrednictwem osoby posiadającej pisemne upoważnienie.

PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała Nr XXI/478/15 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016, poz. 173).

 

OPŁATY:

 

Wydanie abonamentu (tylko na jeden pojazd)  jest bezpłatne.
Wymiana abonamentu  jest bezpłatna (konieczny zwrot dotychczasowego abonamentu).

 

Opata za wydanie duplikatu abonamentu 10 zł

 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1 dzień lub 14 dni w przypadku wydania duplikatu

WYDZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ:
Zarząd Dróg i Transportu
Wydział Parkowania Łódź, ul. Piotrkowska 173
 
Kancelaria CUW ul. Piotrkowska 175:
Godziny urzędowania: pon., śr.-pt.: 7.30-15:30, wt.: 9.00-17.00
Godziny wydawania abonamentów: pon., śr.-pt.: 7.30-15:30, wt.: 9.00-17.00
tel.: 042 638-58-41