Dialog techniczny

Data ogłoszenia dialogu: 04.02.2020r.
1. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIE DIALOGU TECHNICZNEGO poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie infrastruktury Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem i Systemu Tunelowego”
Załączniki:

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Zgłoszenie udziału w Dialogu technicznym (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Zgłoszenie udziału w Dialogu technicznym

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Regulamin Dialogu technicznego

Załącznik nr 3 - Przedmiot Dialogu technicznego

Załączniki do Przedmiotu Dialogu technicznego


Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

Data składania wniosku:
14.02.2020r. do godziny 15:30


Data ogłoszenia dialogu:  13.05.2020r.

Najem długoterminowy pojazdów na potrzeby obsługi transportowej Zarządu Dróg   i Transportu w Łodzi

PROWADZĄCY DIALOG TECHNICZNY:
Wydział Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji
Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
, 90-532 Łódź
tel.: +48 (42) 638-48-88
e-mail:zamowienia@uml.lodz.pl
Adres strony internetowej: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/


Adres strony internetowej z zamieszczonymi dokumentami Dialogu Technicznego
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/dialog-techniczny/ogloszenie/najem-dlugoterminowy-pojazdow-na-potrzeby-obslugi-transportowej-zarzadu-drog-i-transportu-w-lodzi-id34460/2020/5/13/

Data składania wniosku: 28.05.2020r. do godziny 11:00