INFORMACJA

Przebudowa ulicy Piotrkowskiej


Stan prac na 16 maja 2014 r.


Wykaz prac już wykonanych lub będących w trakcie wykonywania na pozostałych do realizacji odcinkach przebudowywanej ul. Piotrkowskiej:
Skrzyżowanie Więckowskiego/Jaracza
· wykonano rozbiórki starej jezdni z klinkieru oraz asfaltu
· wykonano zabezpieczenie sieci teletechnicznej
· trwają prace związane z przebudowa oświetlenia
· zakończono prace związane z przebudowa sieci wodociągowej, ciepłociągu i gazociągu
· zakończono  prace związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne oraz warstw konstrukcyjnych
· trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni granitowej

Skrzyżowanie 6 Sierpnia/Traugutta
· wykonano rozbiórki starych nawierzchni chodnika i jezdni
· przebudowano odwodnienie
· wykonano zabezpieczenie sieci teletechnicznych
· wykonano kanał technologiczny
· zakończono prace związane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne oraz ułożeniem warstw konstrukcyjnych
· trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni granitowej 

Odcinek Tuwima/Struga - Nawrot/Zamenhofa
· zakończono prace związane z wykonaniem wodociągów, przebudową wpustów deszczowych
· zakończono budowę kanału technologicznego
· trwają prace związane z przebudowa oświetlenia
· zakończono  prace związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne
· Prowadzone są prace związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych
· trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni granitowej
· trwają prace związane z nasadzeniami zieleni

 

Stan prac na 17 marca 2014 r.


Wykaz prac już wykonanych lub będących w trakcie wykonywania na pozostałych do realizacji odcinkach przebudowywanej ul. Piotrkowskiej:
Odcinek od Traugutta/6 Sierpnia (bez skrzyżowania) do Tuwima/Struga (bez skrzyżowania)
- zakończono wszelkie prace związane z modernizacją wodociągu wraz z przyłączami;
- zakończono wszelkie prace związane z przebudową gazociągu wraz z przyłączami;
- zakończono montaż wpustów i przykanalików;
- zakończono prace rozbiórkowe starej nawierzchni;
- zakończono prace związane z korytowaniem oraz układaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego;
- zakończono roboty drogowe na ul. Moniuszki;
- trwają prace związane z układaniem nawierzchni z granitu na Piotrkowskiej;
- zdemontowano elementy małej architektury;
- zdemontowano płyty z Alei Gwiazd;
- zdemontowano dotychczasowe oświetlenie;
- ustawiono fundamenty pod słupy oświetleniowe oraz zamontowano słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem;
- wykonano zabezpieczenie przejść kanalizacji teletechnicznej pod ul. Piotrkowską;
- trwają prace związane z wymianą i regulacja wysokościową włazów studni teletechnicznych;
- zakończono budowę kanału technologicznego;

Odcinek od Tuwima/Struga (bez skrzyżowania) do Nawrot/Zamenhofa (bez skrzyżowania)
- zakończono prace związane z modernizacją wodociągów wraz z przyłączami;
- zakończono montaż wpustów i przykanalików;
- trwają prace związane z rozbiórką podbudowy z betonu;
- trwają prace związane z układaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego;
- trwa demontaż kostki brukowej;
- zdemontowano elementy małej architektury;
- zdemontowano dotychczasowe oświetlenie po stronie prawej
- zamontowano fundamenty pod nowe słupy oświetleniowe po stronie prawej, trwa montaż nowych słupów;
- trwają prace związane z bieżącą naprawą kanalizacji teletechnicznej;

Skrzyżowanie 6 Sierpnia/Traugutta
- zakończono prace związane z modernizacją wodociągu wraz z przyłączami;
-zakończono wszelkie prace związane z przebudową gazociągu wraz z przyłączami;
- zakończono montaż wpustów i przykanalików w ul. Traugutta;
- trwają prace związane z przebudowa wpustów i przykanalików w ul. 6 Sierpnia;
- rozpoczęto rozbiórkę starej nawierzchni;
-trwają prace związane z przebudową oświetlenia;
-trwają prace związane z zabezpieczeniem istniejącej sieci teletechnicznej.


Stan prac na 20 grudnia 2013 r.

Odcinki ul. Piotrkowskiej zakończone i oddane do użytkowania:
- pl. Wolności - ul. Próchnika/Rewolucji
- skrzyżowanie z ul. Próchnika/Rewolucji
- ul. Próchnika/Rewolucji - ul Jaracza/Więckowskiego
- ul Jaracza/Więckowskiego - ul. Narutowicza/Zielona
- skrzyżowanie z ul. Narutowicza/Zielona
- ul. Narutowicza/Zielona - ul. 6 Sierpnia/Traugutta
- skrzyżowanie z ul. Tuwima/A. Struga
- skrzyżowanie z ul. Zamenhofa/Nawrot
- ul. Zamenhofa/Nawrot - al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego

Odcinki ul. Piotrkowskiej na których prowadzone są roboty budowlane:
-  ul. Trauguta/6 Sierpnia - ul. Moniuszki
 prowadzone są prace związane z ukłozeniem nawierzchni granitowej

- ul. Moniuszki - ul. Tuwima/Struga
 obecnie prowadzone są następujące prace:
  - roboty ziemne
  - układanie warstw konstrukcyjnych
  - roboty związane z wykonaniem instalacji oświetlenia i sygnalizacji
swietlnej

-  ul. Tuwima/Struga - ul. Zamenhofa/6 Sierpnia
obecnie prowadzone są następujące prace:
  - wykonanie wodociągu
  - wykonanie wpustów deszczowych
  - roboty związane z wykonaniem instalacji oświetlenia i sygnalizacji
swietlnej


Stan prac na 23 października 2013 r.

Odcinki ul. Piotrkowskiej zakończone i oddane do użytkowania:
- pl. Wolności - ul. Próchnika/Rewolucji
- skrzyżowanie z ul. Próchnika/Rewolucji
- ul. Próchnika/Rewolucji - ul Jaracza/Więckowskiego
- skrzyżowanie z ul. Zamenhofa/Nawrot
- ul. Zamenhofa/Nawrot - al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego

Odcinki ul. Piotrkowskiej, na których zapewniona jest przejezdność:
- skrzyżowanie z ul Zieloną/Narutowicza
- skrzyżowanie z ul Tuwima/Struga

Odcinki ul. Piotrkowskiej na których prowadzone są roboty budowlane:
-  ul. Zielona/Narutowicza - ul. Trauguta/6 Sierpnia
Roboty branżowe (woda, prąd, gaz, oświetlenie) wykonano w 100%. Obecnie
trwają prace związane z profilowaniem podbudowy z kruszywa łamanego (stopień zaawansowania 40 %). 24 października 2013 r rozpoczna się prace zwiazane z
układaniem nawierzchni granitowej.

-  ul. Trauguta/6 Sierpnia - ul. Tuwima/Struga
Na tym odcinku prowadzone są prace związane z wykonaniem wodociągu po
stronie zachodniej, wykonaniem wpustów deszczowych, demontaż alei gwiazd.

Stan prac na 4 października 2013 r.

Odcinki ul. Piotrkowskiej zakończone i oddane do użytkowania:
- pl. Wolności - ul. Próchnika/Rewolucji
- skrzyżowanie z ul. Próchnika/Rewolucji
- ul. Próchnika/Rewolucji - ul Jaracza/Więckowskiego
- skrzyżowanie z ul. Zamenhofa/Nawrot
- ul. Zamenhofa/Nawrot - al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego

Odcinki ul. Piotrkowskiej, na których zapewniona jest przejezdność:
- skrzyżowanie z ul Zieloną/Narutowicza
- skrzyżowanie z ul Tuwima/Struga

Odcinki ul. Piotrkowskiej na których prowadzone są roboty budowlane:
-  ul. Jaracza/Więckowskiego - ul. Zielona/Narutowicza
Roboty rozbiórkowe, branżowe oraz konstrukcyjne wykonano w 100 %. Obecnie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni granitowej: stopień zaawansowania na chodnikach 95 %, na jezdni 90 %, ponadto pozostała do wykonania mała architektura oraz oznakowanie pionowe.

-  ul. Zielona/Narutowicza - ul. Trauguta/6 Sierpnia
Roboty branżowe (woda,prąd, gaz) wykonano w 100%. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem koryta i konstrukcji nawierzchni (roboty rozpoczęto 23.09.2013 r.) stopień zaawansowania 40 %, ponadto pozostała do wykonania nawierzchnia granitowa, ustawienie słupów oświetleniowych, mała architektura oraz oznakowanie pionowe.

-  ul. Trauguta/6 Sierpnia - ul. Tuwima/Struga
Na tym odcinku prowadzone są prace związane z wykonaniem wodociągu po stronie zachodniej.


Stan prac na 24 września 2013 r.

Odcinki ul. Piotrkowskiej zakończone i oddane do użytkowania:
- pl. Wolności - ul. Próchnika/Rewolucji
- skrzyżowanie z ul. Próchnika/Rewolucji
- ul. Próchnika/Rewolucji - ul Jaracza/Więckowskiego
- skrzyżowanie z ul. Zamenhofa/Nawrot
- ul. Zamenhofa/Nawrot - al. Mickiewicza/Piłsudskiego

Odcinki ul. Piotrkowskiej na których prowadzone są roboty budowlane

ul. Jaracza/Więckowskiego - ul. Zielona/Narutowicza
Roboty rozbiórkowe,branżowe, konstrukcyjne wykonano w 100%. Obecnie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni granitowej: stopien zaawansowania na chodnikach 95%, na jezdni 70%, ponadto pozostała do wykonania mała architektura, oznakowanie pionowe.

skrzyżowanie z ul Zieloną/Narutowicza
Roboty rozbiórkowe, ustawianie krawężnika wykonano w 100 %. Obecnie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni granitowej: stopien
zaawansowania (jezdnia + chodniki) 15%. Ponadto pozostała do wykonania oznakowanie pionowe.

ul. Zielona/Narutowicz - ul. Trauguta/6 Sierpnia
Roboty branżowe (woda,prąd, gaz) wykonano w 100%. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem koryta i konstrukcji nawierzchni (roboty rozpoczęto 23.09.2013 r.). Ponadto pozostala do wykonania nawierzchnia granitowa, ustawienie slupów oświetleniowych, mała architektra, oznakowanie pionowe

ul. Trauguta/6 Sierpnia - ul. Tuwima/Struga
Na tym odcinku prowadzone są prace związane z wykonaniem wodociągu po stronie zachodniej.

- skrzyzowanie ul. Tuwima/Struga
Obecnie trwają prace związane z układaniem nawierzchni granitowej stopień zaawansowania 97%. Ponadto pozostanie do wykonania oznakowanie pionowe i poziome. Wszelkie inne prace zostały zakończone.
__________________________________________________________________________________________________________________

 

Wodociąg dn 250 mm Etap IB - 275 mb
- zakończono wszelkie prace związane z modernizacją wodociągu wraz z przyłączami na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Zamenhofa.


Gazociąg
- zakończono wszelkie prace związane z przebudową gazociągu wraz z przyłączami od pl. Wolności do ul. Rewolucji 1905 r. oraz przy budowie gazociągu dn 225 i 160 mm na odcinku od ul. Rewolucji 1905 r. do ul.Więckowskiego.
- zakończono prace związane z przebudową gazociągu wraz z przyłączami na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. Narutowicza. Trwają prace związane z przełączeniem gazociągu.

 

Odwodnienie
- zakończono montaż wpustów i przykanalików od al. Piłsudskiego do ul. Zamenhofa oraz w ul. Roosevelta oraz zakończono przebudowę wpustów wraz z przykanalikami od pl. Wolności do ul. Rewolucji 1905 r. Zakończono prace przy budowie wpustów i przykanalików na odcinku od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Więckowskiego oraz od ul. Więckowskiego do ul. Narutowicza.
- zakończone prace przy przebudowie wpustów na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej z ul. Rewolucji 1905 r./Próchnika.
- trwają prace związane z regulacją wysokościową armatury na odcinku od pl. Wolności do ul. Rewolucji 1905 r./Próchnika.oraz na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Zamenhofa.
- zakończono prace przy przebudowie wpustów i przykanalików na odcinku od ul. Rewolucji 1905 r./Próchnika do ul. Jaracza/ul. Więckowskiego.

 

Roboty drogowe
- wykonano rozbiórkę Pomnika Łodzian Przełomu Tysiącleci, rozbiórkę podbudowy betonowej, nawierzchni z kostki betonowej, galanterii granitowej.
- wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na odcinkach od al. Piłsudskiego do ul. Zamenhofa, pl. Wolności do ul. Rewolucji 1905 r. na odcinku ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza oraz od ul. Jaracza do ul. Zielonej
- zakończono prace związane z korytowaniem na odcinku pl. Wolności - ul. Rewolucji 1905 r., strona lewa i prawa.
- ułożono podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem oraz warstwę kruszywa 0/63 na
odcinku od pl. Wolności do ul. Rewolucji 1905r.
- zakończono rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej, galanterii granitowej na odcinku  ul. Rewolucji 1905 rok do ul. Jaracza, strona  lewa i prawa oraz na odcinku od ul. Jaracza do ul. Zielonej.
- rozpoczęto korytowanie oraz układanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Mickiewicza strona prawa
- rozpoczęto układanie nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów indywidualnych z kostki granitowej na odcinku od pl. Wolności do ul. Rewolucji 1905 r.
- sfrezowano nawierzchnię asfaltową na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej z ul. Rewolucji 1905r./Próchnika.
- rozpoczęto korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej z ul. Rewolucji 1905r./Próchnika.
- zakończono układanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Piłsudskiego.
- rozpoczęto układanie nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów indywidualnych z kostki
granitowej na odcinku od od ul. Zamenhofa do ul. Piłsudskiego.
- trwają prace związane z rozbiórkę podbudowy betonowej po stronie prawej na odcinku od
ul. Jaracza/ ul. Więckowskiego  do ul. Rewolucji 1905r./ ul. Próchnika

 

Mała architektura
- rozebrano i wywieziono rzeźby oraz elementy małej architekrury na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Zamenhofa oraz od pl. Wolności do ul. Rewolucji 1905 r.
- trwają prace związane z budową systemów antykompresyjnych pod przyszłe nasadzenie drzew od al. Piłsudskiego do ul. Zamenhofa.
- ustawiono zdrój uliczny przy posesji nr 143 na ul. Piotrkowskiej oraz obelisk przy placu Wolności.
- ustawiono punkt informacyjny SIM na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Zamenhofa.

 

Geodezja
- przeprowadzono pomiar geodezyjny stanu zerowego. Na bieżąco są wytyczane
i inwentaryzowane trwające prace.

 

Elektryka SN
- ułożono rury osłonowe kabli zasilania rozdzielni SOU-1, RZI-1,
- ułożono rury do zasilania rozdzielni podziemnych, oświetlenia i kiosków

 

Oświetlenie
- zdemontowano dotychczasowe oświetlenie na odcinku od pl. Wolności do ul. Rewolucji 1905r. ułożono nowe rury i kable, ustawiono nowe fundamenty prefabrykowane wraz z płytami, wykonano oświetlenie tymczasowe po lewej stronie.
- na odcinku od ul. Zamenhofa do al. Mickiewicza (prawa strona) usunięto oświetlenie dotychczasowe, ustawiono fundamenty z płytami i ułożono rury osłonowe, wciągnięto kable i wykonanono oświetlenie tymczasowe.
- na odcinku od ul. Zamenhofa do al. Mickiewicza (lewa strona) usunięto oświetlenie dotychczasowe, ustawiono fundamenty z płytami i ułożono rury osłonowe.
- ustawiono fundamenty pod słupy na odcinku od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Jaracza.
- ustawiono fundamenty pod słupy na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej (prawa strona)
- na odcinku od ul. Zamenhofa do al. Mickiewicza ustawiono słupy oświetleniowe,

 

Teletechnika
- na odcinku od pl. Wolności do ul. Rewolucji 1905 r. usunięto kolizję.
- na odcinku od ul Zamenhofa do al. Mickiewicza usunięto kolizję po prawej stronie.
- na odcinku od ul Zamenhofa do al. Mickiewicza wykonano teletechniczny kanał technologiczny.
- wykonano zabezpieczenie przejść kanalizacji teletechnicznej pod ul. Piotrkowską na odcinku od ul. Rewolucji 1905 do ul Jaracza.
- wykonano zabezpieczenie przejść kanalizacji teletechnicznej pod ul. Piotrkowską na odcinku od ul. Zamenhofa do Piłsudskiego oraz opuszczono i zabezpieczono sieć Tpnet.
- wykonano zabezpieczenie przejść kanalizacji teletechnicznej pod ul. Roosevelta.
- zdemontowano sygnalizację na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej z ul. Rewolucji/Próchnika,
- na odcinku od ul. Jaracza/ ul. Więckowskiego  do Rewolucji/ ul.Próchnika zakończono budowę kanału technologicznego.
- na odcinku od Placu Wolności do ul. Rewolucji 1905 r. i od ul Zamenhofa do al. Mickiewicza trwają prace związane z czyszczeniem studni i wymianą ram teletechnicznych.