Karty imienne

Łódzka Karta Dużej Rodziny

Kartę imienną wydaje się na podstawie następujących dokumentów:

1) wniosku o wydanie karty imiennej, złożonego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia, (wniosek można pobrać z zakładki: DOKUMENTY DO POBRANIA / KOMUNIKACJA MIEJSKA)

2) ŁKDR osoby uprawnionej oraz swojego dokumentu tożsamości, a w przypadku dzieci 

i młodzieży do 13 lat lub nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość dodatkowo ŁKDR rodzica lub opiekunai jego dokumentu tożsamości,

3) zdjęcia osoby uprawnionej,

4) w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola stosownego zaświadczenia,

5) dowodu wpłaty z kasy ZDIT za kartę imienną ze zniżką 75% dla Rodziny 4+A (20-25 lat) oraz Rodziny 3 (4-25 lat),

Cena karty imiennej dla ŁKDR: 30 -dniowa miejska 20 zł, 90- dniowa miejska 48 zł, 30-dniowa podmiejska 24 zł, 90-dniowa podmiejska 57,50 zl

Godziny wydawania kart imiennych:

PN., ŚR., CZW., PT: 8:00-15:00

WT: 9: 00-17:00
_________________________________________________________________________________________________________________

Aleksandrowska Karta Dużej Rodziny:

 Kartę imienną wydaje się na podstawie następujących dokumentów:

1) wniosku o wydanie karty imiennej, złożonego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia, (wniosek można pobrać z zakładki: DOKUMENTY DO POBRANIA / KOMUNIKACJA MIEJSKA)

2) AKDR osoby uprawnionej oraz swojego dokumentu tożsamości, a w przypadku dzieci 

i młodzieży do 13 lat lub nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość dodatkowo AKDR rodzica lub opiekuna i jego dokumentu tożsamości,

3) zdjęcia osoby uprawnionej,

4) w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola stosownego zaświadczenia,

5) dowodu wpłaty z kasy ZDIT za kartę imienną ze zniżką 75%

Cena karty imiennej dla AKDR: 30-dniowa podmiejska 24 zł, 90-dniowa podmiejska 57,50 zl

Godziny wydawania kart imiennych:

PN., ŚR., CZW., PT: 8:00-15:00

WT: 9: 00-17:00