Kierownictwo ZDiT

Grzegorz Misiorny
Dyrektor Zarządu


Marcin Woźniak
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania


Michał Chylak
p. o. Zastępcy Dyrektora ds. Transportu i Inżynierii


Zarząd Dróg i Transportu
90-447 Łódź
ul. Piotrkowska 173
pokój 414
tel: 42 638 49 59
tel: 42 638 49 11
zdit@zdit.uml.lodz.pl