Kierownictwo ZDiT

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu - Grzegorz Misiorny

Zastępca dyrektora ds. Eksploatacji - Marcin Woźniak

Zastępca Dyrektora ds. Transportu - Maciej Sobieraj

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Ruchu - Tomasz Grzegorczyk


Zarząd Dróg i Transportu
90-447 Łódź
ul. Piotrkowska 173
pokój 414
tel: 42 638 49 59
tel: 42 638 49 11
zdit@zdit.uml.lodz.pl