Konkurs Przystanek Piotrkowska

KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO TRAMWAJOWEGO PRZYSTANKU PRZESIADKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ŁODZI NA
AL. MICKIEWICZA, NA ODCINKU POMIEDZY AL. KOŚCIUSZKI A UL. PIOTRKOWSKĄ
TYTUŁ KONKURSU:
PRZYSTANEK PIOTRKOWSKA CENTRUM


Przedmiot konkursu i jego założenia

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego tramwajowego przystanku przesiadkowego, zlokalizowanego na największym węźle miejskiej komunikacji szynowej w Łodzi. Przystanek jest centrum przesiadkowym systemu komunikacji miejskiej, umożliwiającym łatwe i sprawne przesiadanie się na wszystkich liniach, na dwóch głównych kierunkach: północ- południe (trasa Łódzkiego Tramwaju Regionalnego) i wschód zachód (trasa WZ).
Tramwajowy przystanek przesiadkowy zlokalizowany będzie w ciągu alei Mickiewicza, między ulicami Piotrkowską i Kościuszki w obszarze ścisłego Śródmieścia Łodzi, w otoczeniu gęsto zabudowanego miasta, którego estetyka wyraża się w architekturze historycznego eklektyzmu i secesji. Jego wygląd powinien zatem korespondować z tym wymagającym kontekstem na zasadzie dialogu, wzbogacając historyczną tkankę miasta współczesnym językiem projektowym, inspirowanym historycznym charakterem śródmieścia Łodzi. Założeniem projektowym jest przekrycie całości przystanku zadaszeniem, którego powierzchnia ma być zaprojektowana z materiałów przeźroczystych. Nie przewiduje się zadaszenia nad przejściami dla pieszych przy ul. Piotrkowskiej i al. Kościuszki.

Szczegółowy opis przedmiotu konkursu zawarty jest w regulaminie konkursu.

HARMONOGRAM KONKURSU
09.03.2012 r. - ogłoszenie konkursu przez Zarząd Dróg i Transportu;
do 30.03.2012 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków - zgłoszeń do udziału w konkursie wraz z kartą identyfikacyjną;
do 11.04.2012 r. - termin składania pytań w formie pisemnej dotyczących regulaminu konkursu;
do 16.04.2012 r. - opracowanie odpowiedzi na pytania oraz niezwłoczne przesłanie ich
uczestnikom konkursu;
do 15.05.2012 r. do godz. 15.00 - składanie prac konkursowych;
25.05.2012 r. - zakończenie prac sądu konkursowego - ogłoszenie wyników konkursu ;

Uwaga!
Podane terminy mogą ulec zmianie, o czym zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników konkursu poprzez ogłoszenie na stronie zamawiającego.

 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 i 4

Załącznik nr 5

Pytania i Odpowiedzi

Sprostowanie

Wyniki kwalifikacji do uczestnictwa w konkursie "Przystanek Piotrkowska - Centrum"

Ogłoszenie o wynikach

WYNIKI KONKURSU

I nagroda >>>


II nagroda >>>


III nagroda >>>


Wyróżnienie honorowe >>>


Wyróżnienie honorowe >>>