Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się w załączniku.

Załącznik

 


Osoby zainsteresowane problematyką docelowego systemu transportowego Łodzi zachęcamy do wypełnienia ankiety internetowej dostępnej pod adresem: http://www.hiarte3.sry.pl/formularz/Studium-ankieta.php  której wyniki będą wzięte pod uwagę jako materiał pomocniczy przy opracowywaniu "studium". Ankieta będzie dostępna do końca trwania konsultacji społecznych tj. do dnia 26 kwietnia 2012 r.