Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+"

 

ZARZĄDZENIE

OGŁOSZENIE

FORMULARZ

REGULAMIN

MATERIAŁY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

RAPORT

 

 

 


Konsultacje społeczne dotyczące wyboru pomiędzy budową bezkolizyjnego przejazdu w formie wiaduktu na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z al. Śmigłego Rydza - w relacji wschód - zachód (projekt w ramach II etapu "Rozbudowy i modernizacji trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem") a pozostawieniem istniejącego układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu.

ZARZĄDZENIE

OGŁOSZENIE

FORMULARZ

REGULAMIN

DODATKOWE INFORMACJE

MATERIAŁ INFORMACYJNY

PREZENTACJA

PREZENTACJA PRZECIWNIKÓW BUDOWY ESTAKADY

ANALIZA SWOT

PROGNOZY RUCHU

PROGNOZY RUCHU

PROGNOZY RUCHU

PROGNOZY RUCHU

PROGNOZY RUCHU

PROGNOZY RUCHU

PROGNOZY RUCHU

PROGNOZY RUCHU 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

RAPORT Z KONSULTACJI

STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

RAPORT TNS

UWAGI I PROPOZYCJE MIESZKAŃCÓW WRAZ ZE STANOWISKIEM PREZYDENTA MIASTA

____________________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Strategii rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015 - 2020+".


ZARZĄDZENIE

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA

FORMULARZ

FORMULARZ (wersja edytowalna)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO GRUPY WARSZTATOWEJ  (wersja edytowalna)

REGULAMI

 

WYNIKI KONSULTACJI

RAPORT

STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

STRATEGIA ROZWOJU SIECI DRÓG ROWEROWYCH W ŁODZI W LATACH 2015 - 2020+

DOCELOWA SIEĆ DRÓG ROWEROWYCH W ŁODZI

PRIORYTETY INWESTYCYJNE

POTOKI RUCHU ROWEROWEGO (kierunki poza Łodzią)

POTOKI RUCHU ROWEROWEGO (kierunki poza Łodzią) wersja do druku

POTOKI RUCHU ROWEROWEGO (kierunki ruchu rowerowego)

POTOKI RUCHU ROWEROWEGO (kierunki ruchu rowerowego) wersja do druku

POTOKI RUCHU ROWEROWEGO (natężenie ruchu rowerowego)

POTOKI RUCHU ROWEROWEGO (natężenie ruchu rowerowego) wersja do druku

_____________________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne dotyczące systemu transportowego Miasta Łodzi na rok 2025.

ZARZĄDZENIE

OGŁOSZENIE

MATERIAŁ INFORMACYJNY

FORMULARZ

RYS 1 UKŁAD DROGOWO - ULICZNY

RYS. 2 TRANSPORT ZBIOROWY

RYS 3 DROGI ROWEROWE

Prognoza ruchu, rok 2025, natężenie ruchu samochodowego, godzina szczytu porannego

Prognoza ruchu, rok 2025, natężenie ruchu samochodowego, godzina szczytu porannego, obszar śródmiejski

Prognoza ruchu, rok 2025, natężenie ruchu samochodowego, godzina szczytu popołudniowego

Prognoza ruchu, rok 2025, natężenie ruchu samochodowego, godzina szczytu popołudniowego, obszar śródmiejski

Prognoza ruchu, rok 2025, potoki pasażerów w komunikacji zbiorowej, godzina szczytu porannego

Prognoza ruchu rok 2025, potoki pasażerów w komunikacji zbiorowej, godzina szczytu porannego, obszar śródmiejski

Prognoza ruchu, rok 2025, potoki pasażerów w komunikacji zbiorowej, godzina szczytu popołudniowego

Prognoza ruchu rok 2025, potoki pasażerów w komunikacji zbiorowej, godzina szczytu popołudniowego, obszar śródmiejski

Raport_konsultacje społeczne_VI 2014 23 lipca 2014-publikacja

______________________________________________________________________________________________________________

Koncepcja przejazdu ul. Niciarnianą przez nowe tory kolejowe biegnące od stacji Łódź Widzew do stacji Łódź Fabryczna, w celu stosownego wykorzystania.

ZARZĄDZENIE

OGŁOSZENIE

MATERIAŁY INFORMACYJNE

FORMULARZ

DODATKOWE INFORMACJE

RAPORT Z KONSULTACJI

STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Docelowa organizacja ruchu na ul. Sienkiewicza w Łodzi na odcinku od ul. Narutowicza do al. Piłsudskiego po przebudowie układu drogowego wokół Dworca Łódź Fabryczna.

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE

OGŁOSZENIE

MATERIAŁ INFORMACYJNY

FORMULARZ KONSULTACYJNY

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi

ZARZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK NR1 OGŁOSZENIE DO ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK NR2 FORMULARZ KONSULTACYJNY DO ZARZĄDZENIA

MATERIAŁ INFORMACYJNY

RAPORT Z KONSULTACJI 26.07.2013 R.

STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

_______________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne dot. Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2013 - 2015

OGŁOSZENIE

FORMULARZ

TREŚĆ PROJEKTU

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA

STANOWISKO PREZYDENTA W SPRAWIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym konsultacje społeczne projektu "Planu rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi na lata 2013-2015".

 

W ciągu dwóch tygodni trwania konsultacji napłynęło 117 formularzy zawierających propozycje i opinie łodzian. Dzięki przekazanym sugestiom plan uzupełniono o siedem kolejnych dróg rowerowych. Wskazane priorytety realizacyjne zostaną uwzględnione przy sporządzaniu hierarchii dróg rowerowych do utworzenia w latach 2013-2015 i 2016-2020.
Lista hierarchiczna powstanie w oparciu o analizę rozkładu potencjalnych generatorów ruchu rowerowego, przebiegu obecnie istniejących dróg rowerowych w powiązaniu z siecią ulic o uspokojonym ruchu, lokalizacji stref i punktów docelowych, pomiarów natężenia ruchu rowerowego przeprowadzonych w 2011 r. oraz głosów eksperckich i społecznych (uzyskanych właśnie w wyniku konsultacji).


W tej chwili opracowywany jest szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy na lata 2013-2015. Przygotowane zostały propozycje działań na 2013 r., obejmujące m.in. zamówienie projektów piętnastu kolejnych dróg rowerowych".

 

Raport można znaleźć tu:

„Planu rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi na lata 2013-2015”
i
„Planu rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi na lata 2013-2015"

 


 

O pozostałych konsultacjach czytaj tu >>>