Kontakt

Zarząd Dróg i Transportu    


ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź
Sekretariat:    tel.: 48 42 /  638-49-11, 638-49-59  fax:  48 42 /  638-49-58
Kancelaria: przyjmowanie korespondencji, udzielanie informacji : tel.: 48 42 /  638-49-91
e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl
strona internetowa: www.zdit.uml.lodz.pl
NIP: 725-18-59-255    REGON 473170052


Godziny pracy ZDiT:
poniedziałek, środa – piątek:   7.30 -  15.30

wtorek :  9.00 - 17.00

 

Godziny Pracy kasy CUW:

poniedziałek, środa - piątek: 8.00 - 15.00

wtorek: 9.00 - 15.30

 


Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu - Grzegorz Misiorny

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania - Małgorzata Misztela-Grzesik

Z-cy Dyrektora ds. Transportu i Inżynierii - Maciej Sobieraj