Kontakt

Zarząd Dróg i Transportu    


ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź
Sekretariat:    tel.: 48 42 /  638-49-11, 638-49-59  fax:  48 42 /  638-49-58
Kancelaria: przyjmowanie korespondencji, udzielanie informacji : tel.: 48 42 /  638-49-91
e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl
strona internetowa: www.zdit.uml.lodz.pl
NIP: 725-18-59-255    REGON 473170052


Godziny pracy ZDiT:
poniedziałek, środa – piątek:   7.30 -  15.30

wtorek :  9.00 - 17.00

 

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu - Grzegorz Misiorny

Zastępca dyrektora ds. Eksploatacji - Marcin Woźniak

Zastępca Dyrektora ds. Uzgodnień - Małgorzata Misztela-Grzesik

Zastępca Dyrektora ds. Transportu - Maciej Sobieraj

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Ruchu - Tomasz Grzegorczyk