Kontrola

  1. Uchwała - przepisy porządkowe i taryfowe. 
  2. Przyjmowanie odwołań od opłat dodatkowych oraz skarg dotyczących kontroli biletów.
    Do Zarządu Dróg i Transportu przysługuje odwołanie od opłat dodatkowych. Odwołanie należy wnieść w terminie 3 miesięcy od wystawienia opłaty dodatkowej.
  3. Skargi i odwołania kierowane do Zarządu Dróg i Transportu przyjmowane są w pok. Nr 208 (Biuro Obsługi Mieszkańca) przy ul. Piotrkowskiej 175 w pn., śr., czw. i pt. w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00, a także w Kasie Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 173 w pn., śr., czw. i pt. w godzinach od 8:30 do 15:00 oraz we wtorki w godzinach 9:30 do 16:00.

 

Opłata może zostać rozłożona na raty.

Podtrzymanie opłaty dodatkowej nie wyklucza możliwości jej rozłożenia na raty.

Kontrolę biletów na zlecenie ZDiT wykonuje MPK - Łódź Sp. z o.o.

 

Wzór identyfikatora.

 

 

 

Wzór wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej wystawionego przez kontrolerów firmy MPK - Łódź Sp.z o.o.

 

 

 

(na odwrocie informacje dotyczące trybu odwoławczego)