Nr rachunków bankowych

09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 - opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa


77 1560 0013 2025 0003 6201 0044 - opłata za zajęcie pasa drogowego