Nr rachunków bankowych

Numer konta: 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

dotyczy: dzierżawy dróg wewnętrznych, opłaty skarbowej, licencji, biletów specjalnych, opłat dodatkowych za jazdę bez biletu (sprzed 28.02.2011 r.), oraz holowania pojazdów

 

 

Numer konta: 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044

dotyczy: opłat za zajęcie pasa drogi, kar i abonamentów parkingowych

 

 

Przelew zagraniczny:

IBAN - przed nr konta należy wpisać "PL" czyli: PL 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044

SWIFT dla Getin Banku: GBGCPLPK 

W tytule przelewu numer wezwania i numer rejestracyjny pojazdu.

 

 

Opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu wystawione po 28.02.2011 r. należy wpłacać na rachunek MPK-Łódź widoczny na odwrocie wezwania.

 

Opłaty dodatkowe za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego widoczny na odwrocie wezwania.