Przepisy

Przepisy taryfowe od 01.02.2016:

 


Zasady parkowania


Potwierdzeniem wniesienia opłaty za niestrzeżone parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) jest ważny bilet parkingowy wykupiony w parkomacie lub ważny abonament parkingowy, lub w przypadku osób niepełnosprawnych – ważna karta parkingowa wyłożona za przednią szybą pojazdu wraz z ważnym abonamentem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.


Bilet parkingowy należy wykupić w najbliższym parkomacie lub za pomocą systemu płatności mobilnych,  niezwłocznie po zajęciu miejsca parkingowego.  Zaleca się, aby wykupiony bilet umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie.

W przypadku braku  wolnych miejsc (kopert) posiadacze kart parkingowych, parkując w SPP, zobowiązani są do wniesienia opłaty za postój w SPP.
Abonament dla mieszkańca strefy upoważnia do parkowania wyłącznie w obszarze sektora, w obrębie którego zameldowany jest mieszkaniec strefy.
Abonamenty ogólnodostępne roczne wykupione dla Podstrefy A ważne są również w Podstrefie B.
Abonamenty ogólnodostępne roczne wykupione  dla Podstrefy B ważne są wyłącznie w Podstrefie B.
mapa SPP

Abonament należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych na nim zawartych. Abonament nieczytelny, zabrudzony jest traktowany jako nieskasowany a postój nieopłacony.
Abonament ogólnodostępny bez wpisanego numeru rejestracyjnego każdorazowo musi być umieszczony za przednią szybą pojazdu parkującego w obszarze SPP, w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich informacji na nim zawartych.

Abonamenty roczne nabywa się w kasie CUW, ul. Piotrkowska 175 (w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, w godz. 8.00 - 15.00 oraz we wtorki w godz. 9.00 - 17.00) lub w sklepie internetowym: https://lodz.e-abonamenty.pl/

Postój w Strefie Płatnego Parkowania bez ważnego biletu lub abonamentu pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w wysokości 50 zł.


Jak zapłacić za parkowaniestawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Łodzi:


Opłaty za parkowanie należy wnosić w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00.


Opłatę wnosi się z góry za cały czas parkowania niezwłocznie po zajęciu miejsca parkingowego poprzez wykupienie biletu w parkomacie lub uiszczeniu opłaty w systemie płatności mobilnych (szczegóły na stronach internetowych: www.mpay.pl oraz www.mobiparking.pl). Dostępne są również roczne abonamenty parkingowe: dla Podstrefy A (2500 zł) i dla Podstrefy B (1500 zł). Abonament dla Podstrefy A obowowiązuje również w Podstrefie B.
mapa SPP

 
Za postój w strefie można płacić także kartą płatniczą (chipową) oraz za pomocą kart zbliżeniowych PayPass i Pay Wave.

W celu zakupu biletu parkingowego za pomocą kart płatniczych należy wykonać następujące czynności:

1. Wpisać numer rejestracyjny swojego pojazdu na klawiaturze alfanumerycznej.
2. Zatwierdzić zielonym przyciskiem.
3. Przyciskami +/- wprowadzić wartość opłaty za wybrany czas parkowania (na wyświetlaczu parkomatu pojawi się kwota, która będzie pobrana z konta – przed jej zatwierdzeniem, w razie potrzeby, można ją zmienić przyciskami +/- lub anulować transakcję za pomocą czerwonego przycisku ”X” ).
4. Zatwierdzić zielonym przyciskiem.
5. Włożyć kartę płatniczą (chipową) w szczelinę czytnika kart (umiejscowioną pod klawiaturą alfanumeryczną) lub przyłożyć kartę zbliżeniową do czytnika kart PayPass i PayWave (umiejscowioną po prawej stronie parkomatu nad kieszenią odbioru biletu).
6. Z kieszeni odbioru biletu pobrać bilet oraz potwierdzenie dokonania transakcji. Informujemy również, że w przypadku płatności za pomocą karty płatniczej minimalna kwota wynosi 2 zł.
Przepisy taryfowe do 31.01.2016: