Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Prowadzony na podstawie:

  • art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Nr zbioru Nazwa zbioru danych osobowych
1 Wezwania Kontroler 
2 Wezwania Sold
3 Wezwania Windex
4 Wezwania CSG
5 Mandaty
6 Wezwania MPK
7 Abonamenty dla mieszkańców strefy płatnego parkowania 
8 Abonamenty parkingowe ulgowe i z zerową stawką opłat
9 Baza UM
10 Wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej
11 Karta imienna
12 Przygotowanie terenu pod inwestycje i remonty dróg
13 Repetytorium skarg i wniosków
14 Repetytorium wniosków o udostępnienie informacji publicznej 
15 Mieszkańcy
16 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
17 Projektanci
18 Inwestorzy
19 Szkody
20 Zjazdy
21 Umowy użyczenia
22 Uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
23 Zajęcie pasa drogowego pod stoiska handlowe
24 Kierownicy budowy
25 Jednorazowy 60-minutowy bilet specjalny
 
26 Wezwania Kolejowe Przedsiębiorstwo Związkowe
27 Wezwania SYSTEMM 
28 Wezwania PKK
29 Abonamenty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
30 Odwołania - komunikacja
31 Abonamenty parkingowe pełnopłatne
32 Odwołania - Parkowanie
33 Parkowanie
34 Migawki
35 Identyfikatory TIR
36 Obszarowy system sterowania ruchem
37 Łódzki Rower Publiczny
38 Zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
39 Dzierżawa/użyczanie terenów dróg wewnętrznych
40 Bilety Specjalne