Strefa parkowania

Mapa Strefy Płatnego Parkowania


SZANOWNY KIEROWCO,


Od 1 lutego 2016 r. obowiązuje podział  strefy płatnego parkowania w Łodzi (SPP) na Podstrefę A i Podstrefę B oraz nowe stawki opłat za postój pojazdów w SPP:

Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Obszar Strefy podzielony jest na 5 Sektorów
(dotyczy abonamentów na mieszkańca strefy):

    Sektor I – Ograniczony jest:
- od północy:  ul. Ogrodową, ul. Północną i ul. Rewolucji 1905 r.
- od południa: ul  Zieloną i ul. Narutowicza

    Sektor II – Ograniczony jest:
- od północy:  ul  Zieloną i ul. Narutowicza
- od południa: ul  Struga i ul. Tuwima

    Sektor III – Ograniczony jest:
- od północy:  ul  Struga i ul. Tuwima
- od południa: al.  Mickiewicza i al. Piłsudskiego

    Sektor IV – Ograniczony jest:
- od północy:  al.  Mickiewicza i al. Piłsudskiego
- od południa: ul  Radwańską i ul. Brzeźną

    Sektor V – Ograniczony jest:
- od północy:  ul  Radwańską i ul. Brzeźną


 
Odcinki ulic i parkingi w SPP:

1)    ul. Ogrodowa (od ul. Nowomiejskiej do ul. Gdańskiej);
2)    ul. Północna (od ul. Nowomiejskiej do ul. Wschodniej);
3)    ul. Nowomiejska (od pl. Wolności do ul. Ogrodowej);
4)    ul. Legionów (od ul. Żeromskiego do pl. Wolności);
5)    pl. Wolności (cały);
6)    ul. Pomorska (od pl. Wolności do ul. Wschodniej);
7)    ul. Próchnika (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);
8)    ul. Rewolucji 1905 r. (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sterlinga);
9)    ul. Sterlinga (od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza);
10)    pl. Dąbrowskiego (str. wsch.);
11)    al. 1  Maja (od ul. Żeromskiego do ul. Wólczańskiej);
12)    ul. Włókiennicza (cała);
13)    ul. Więckowskiego (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);
14)    ul. Jaracza (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sterlinga);
15)    ul. Zielona (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);
16)    ul. Narutowicza (od ul. Piotrkowskiej do pl. Dąbrowskiego);
17)    ul. 6-tego Sierpnia (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);
18)    ul. Traugutta (cała);
19)    ul. Moniuszki (cała);
20)    ul. Struga (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);
21)    ul. Tuwima (od ul. Piotrkowskiej do ul. Tuwima nr 66);
22)    ul. Skłodowskiej-Curie (od ul. Wólczańskiej do ul. Żeromskiego);
23)    ul. Kopernika (od ul. Łąkowej do ul. Wólczańskiej);
24)    pl. Komuny Paryskiej (cały);
25)    ul. Zamenhofa (cała);
26)    ul. Nawrot (od ul. Piotrkowskiej do ul. Dowborczyków);
27)    ul. Dowborczyków (cała);
28)    ul. Roosevelta (cała);
29)    al. Mickiewicza (od ul. Łąkowej do ul. Piotrkowskiej);
30)    al. Piłsudskiego (od ul. Piotrkowskiej do ul. Targowej - z wyłączeniem 10 miejsc
    we wschodniej części parkingu przed Urzędem Marszałkowskim w Łodzi);
31)    ul. Orla (cała);
32)    ul. Żwirki (cała);
33)    ul. Wigury (od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego);
34)    ul. Radwańska (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);
35)    ul. Brzeźna (cała);
36)    ul. Skorupki (cała);
37)    ul. Tymienieckiego (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza);
38)    ul. Św. Stanisława Kostki (cała);
39)    ul. Czerwona (cała);
40)    ul. Wróblewskiego (od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej - z wyłączeniem parkingu po północnej  stronie ul.       Wróblewskiego);
41)    pl. Reymonta (cały);
42)    pl. Niepodległości (cały);
43)    ul. Sieradzka (od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej);
44)    ul. Łąkowa (od ul. Kopernika do al. Mickiewicza);
45)    ul. Lipowa (od ul. Kopernika do końca);
46)    ul. Żeromskiego (cała);
47)    al. Politechniki (od ul. Radwańskiej do ul. Wróblewskiego);
48)    ul. Gdańska (cała);
49)    ul. Stefanowskiego (cała);
50)    ul. Wólczańska (od ul. Próchnika do ul. Wróblewskiego);
51)    ul. Zachodnia (od ul. Ogrodowej do ul. Zielonej);
52)    al. Kościuszki (cała) wraz z przyległymi parkingami;
53)    ul. Piotrkowska (od al. Piłsudskiego do ul. Sieradzkiej);
54)    ul. Rzgowska (od pl. Reymonta do ul. Zarzewskiej);
55)    ul. Wschodnia (cała);
56)    ul. Sienkiewicza (od ul. Narutowicza do ul. Brzeźnej);
57)    ul. Piramowicza (cała);
58)    ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (od ul. Narutowicza do ul. Rewolucji 1905 r.);
59)    ul. Kilińskiego (na wysokości nr 82);
60)    parking na płd-zach. narożniku ul. Kilińskiego/ul. Traugutta.