System Informacji Miejskiej

Przypominamy,

 

System Informacji Miejskiej wprowadzany jest w oparciu o Uchwałę Nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2005 r.

 

Poniżej zamieszczono dane techniczne do wykonania tablic adresowych zgodnych z przyjętą dokumentacją – wytyczne – tabliczki adresowe.

 

Skrót od słowa ulica winien być pisany na tablicach adresowych z małej litery tj. "ul."

 

Tablice adresowe winny być wypukłe, wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną zamieszczoną poniżej.

 

Czcionka stosowana w Systemie Informacji Miejskiej dla tablic adresowych winna być zgodna z wytycznymi ZDiT.

 

Obowiązują tabliczki adresowe pisane zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego.