Transport drogowy

LicencjeWniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Wniosek o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie uprawień z licencji

Wniosek o przeniesienie uprawnień z licencji

Wniosek o wydanie wtórnika licencji lub wypisu

Wniosek o wygaszenie licencji

Informacja o wycofaniu pojazdów z licencji

Informacja o zmianie numerów rejestracyjnych pojazdów zgłoszonych do licencji

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie w przypadku, gdy certyfikat kompetencji zawodowych posiada pracownik firmy

Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie w przypadku, gdy certyfikat kompetencji zawodowych posiada osoba zatrudniona w ramach umowy

Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków związanych z wymogiem dobrej reputacji, o których mowa w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o spełnieniu warunków związanych z wymogiem dobrej reputacji, o których mowa w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009

Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków związanych z wymogiem posiadania siedziby

 

Zezwolenia


 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wniosek o wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

Korzystanie z przystanków


 

Wniosek o korzystanie z przystanków

 

Inne


 

Formularz doniesienia dokumentów po kontroli

Formularz doniesienia dokumentów po wezwaniu

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną