Usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach

- Uzyskanie zezwolenia na lokalizacje obiektów budowlanych usytuowanych niezgodnie z zapisem art. 43 Ustawy o drogach publicznych w oparciu o art. 43 pkt. 2 w związku z art. 38 ust. 3 ustawy o drogach publicznych

W sprawie należy złożyć:
1.
 wniosek właściciela nieruchomości z uzasadnieniem usytuowania jako szczególnego przypadku
2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością/ wypis z rejestru gruntów, lub kopia aktu notarialnego , lub oświadczenie/
3. mapę sytuacyjną z proponowanym usytuowaniem obiektu zwymiarowanym w odniesieniu do krawędzi / krawężnika jezdni ulicy