Wniosek o korzystanie z przystanków

Podstawa prawna 

- Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

- Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008)

- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

 

Wniosek do pobrania 

 

Wymagane załączniki 

1. Wniosek o korzystanie z przystanków na terenie Łodzi.

2. Mapka przebiegu linii komunikacyjnej na terenie Łodzi z zaznaczonymi 

przystankami w obu kierunkach.

 

Termin załatwienia sprawy 

do 30 dni