Wydziały

 • Wydział Badań
 • Wydział Eksploatacji
 • Wydział Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem
 • Wydział Komunikacji Społecznej
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Parkowania
 • Wydział Prawny
 • Wydział Transportu Zbiorowego
 • Wydział Transportu Zrównoważonego
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Zarządzania Mieniem
 • Wydział Zezwoleń i Uzgodnień
 • Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
 • Samodzielne Stanowisko ds. BHP, PPoż. i Obronnych
 • Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomicznych
 • Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych