Zasady parkowania

Potwierdzeniem wniesienia opłaty za niestrzeżone parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) jest ważny bilet parkingowy wykupiony w parkomacie lub ważny abonament parkingowy.

Bilet parkingowy należy wykupić w najbliższym parkomacie niezwłocznie po zajęciu miejsca parkingowego.  Zaleca się, aby wykupiony bilet umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie.

Abonamenty ogólnodostępne miesięczne i roczne ważne są w całej Strefie Płatnego Parkowania.

Abonament należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych na nim zawartych.

Abonament nieczytelny, zabrudzony jest traktowany jako nieskasowany a postój nieopłacony.

Abonament ogólnodostępny bez wpisanego numeru rejestracyjnego każdorazowo musi być umieszczony za przednią szybą pojazdu parkującego w obszarze SPP, w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich informacji na nim zawartych.

Abonamenty roczne, miesięczne nabywa się w Kasie Zarządu Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175 (w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, w godz. 8.00 - 15.00 oraz we wtorki w godz. 9.00 - 17.00) lub w sklepie internetowym: https://lodz.e-abonamenty.pl/

Abonament dla osoby niepełnosprawnej należy wykładać w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu wraz z oryginałem ważnej karty parkingowej.

W przypadku braku  wolnych miejsc (kopert) posiadacze kart parkingowych, parkując w SPP, zobowiązani są do opłaty parkingowej.

Abonament dla mieszkańca strefy upoważnia do parkowania wyłącznie w obszarze sektora, w obrębie którego zameldowany jest mieszkaniec strefy.

Postój w Strefie Płatnego Parkowania bez ważnego abonamentu lub biletu pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w wysokości 50 zł.