Zawiadomienie o szkodzie w pojeździe

Wniosek do pobrania

 

Dokumentacja do zdarzenia 

(wymagane obligatoryjnie)

- Dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia;

- Powiadomienie telefoniczne;

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi na numer tel. 42 638 59 05 w godz. 7:30 - 15:30 we wtorki w godz. 9:00 - 17:00

Centrum Zarządania Kryzysowego na numer tel. 42 638 49 49 w godz. 16:00 - 8:00

 

UZUPEŁNIAJĄCO

- Oświadczenie świadka;

- Notatka policji;