Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody w pojeździe, do której doszło na terenie Miasta Łodzi na drodze publicznej albo na drodze wewnętrznej pozostającej w utrzymaniu Zarządu Dróg i Transportu.


Szkody w pojazdach, które powstały w 2017 r.:

 
Ubezpieczyciel Miasta Łodzi:         TUiR Warta S.A.

Numer polisy OC na 2017 r.:          908210366267

 
Formularz zgłoszenia szkody w pojeździe
 

Dokumentacja do zdarzenia wymagana obligatoryjnie:

- formularz zgłoszenia szkody w pojeździe

- dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody.

 

Uzupełniająco:

- oświadczenie świadka;

- notatka policji.

Zarząd Dróg i Transportu tel. 42 638 59 05 w godz. 7:30 - 15:30 we wtorki w godz. 9:00 - 17:00.

Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 42 638 49 49 w godz. 15:30 - 7:30 we wtorki w godz. 17:00 - 09:00.

Informujemy, że po zgłoszeniu szkody w Zarządzie Dróg i Transportu, zawiadomienie jest przesyłane drogą elektroniczną do brokera Miasta, a następnie do ubezpieczyciela Miasta – TUiR Warta S.A., który ma obowiązek w terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia skontaktować się z osobą zgłaszającą szkodę w celu m.in. umówienia oględzin pojazdu.

Numery telefoniczne do infolinii TUiR Warta S.A.:

+48 502 308 308

801 308 308

 

Szkody w pojazdach, które powstały do końca 2016 r.:

 
Ubezpieczyciel Miasta Łodzi:         InterRisk TU S.A.

Numer polisy OC na 2016 r.:          A-A 255700

Numer polisy OC na 2015 r.:          OC-E nr 001666

Numer polisy OC na 2014 r.:          OC-E nr 012101

 

Formularz zgłoszenia szkody w pojeździe

 

Dokumentacja do zdarzenia wymagana obligatoryjnie:

- formularz zgłoszenia szkody w pojeździe

- dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody.

 

Uzupełniająco:

- oświadczenie świadka;

- notatka policji.

 

Zarząd Dróg i Transportu tel. 42 638 59 05 w godz. 7:30 - 15:30 we wtorki w godz. 9:00 - 17:00.

Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 42 638 49 49 w godz. 15:30 - 7:30 we wtorki w godz. 17:00 - 09:00.

 

Ponadto po zgłoszeniu szkody w Zarządzie Dróg i Transportu, w celu dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu, należy zgłosić się z wypełnionym drukiem „Zawiadomienie o szkodzie w pojeździe” do Ubezpieczyciela Miasta Łodzi - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Oddział InterRisk S.A. w Łodzi mieści się przy ul. Łąkowej 29, godziny pracy - od poniedziałku do piątku 8:00-16:00. Kontakt telefoniczny pod numerem 42 634 55 82, 42 634 55 83. Ponadto należy dostarczyć do ubezpieczyciela następujące dokumenty: ksero dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu, ksero prawa jazdy osoby kierującej pojazdem, ksero dowodu osobistego właściciela pojazdu, numer konta bankowego właściciela pojazdu/upoważnionego.