Zgoda na remont/ przebudowę

- Uzyskanie zgody na przebudowę i remont obiektów budowlanych i urządzeń usytuowanych w pasach drogowych w trybie art. 38 ust. 3 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych/ uzgadnianie projektu budowlanego/ 
- Uzyskanie stanowiska zarządcy terenu zarządzanego przez Miasto na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna w sprawie warunków i możliwości przebudowy i remontu obiektów budowlanych i urządzeń istniejących.

W sprawie należy złożyć:
1.
 wniosek z opisem zakresu remontu, dane inwestora - inwestorem może być właściciel urządzenia lub obiektu.
2. mapę sytuacyjną z zakresem remontu urządzenia lub obiektu -2 egz, bądź projekt budowlany i kopia mapy
3. pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu inwestora przez pełnomocnika/ opłata skarbowa 17,0 zł 
4. projekt budowlany w przypadku koniecznego uzgodnienia projektu